Aktuellt / Senaste nytt

Nu svärmar barkborren – risk för stora skador i år

Publicerad 2020-05-26

Granbarkborrarna har börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand. Det visar resultat från Skogsstyrelsens och skogsbrukets gemensamma svärmningsövervakning. Därmed är risken stor för nya angrepp i redan hårt drabbade områden. Skogsägarna uppmanas att ta rätt på vindfällen och kontrollera sin skog regelbundet.

Den senaste veckans vårvärme har gjort att granbarkborrarnas huvudsvärmning kommit igång. Tusentals granbarkborrar har fångats i de 60 övervakningsfällor som Skogsstyrelsen och flera aktörer inom skogsbruket har utplacerade över hela landet.

Det största fångsterna har gjorts i Svealand och norra delarna av Götaland, med toppnoteringar i Örebro och Björklinge där över 12 000 granbarkborrar fångats in i varje fälla. Mindre fångster har konstaterats i kustnära områden samt i Halland, Skåne och Blekinge.

Hittills i vår har risken för angrepp varit som störst i färska vindfällen, men nu när fler granbarkborrar är ute och flyger finns även risk att stående granar angrips. Det är viktigt att upptäcka angreppen så tidigt som möjligt medan det mesta virkesvärdet går att rädda. Genom att avverka och transportera bort de angripna träden begränsar man också spridningen till andra träd.

Stora skador även denna sommar

Skadorna som orsakades av granbarkborren förra året motsvarade 7 miljoner kubikmeter skog, till ett värde av flera miljarder kronor. Det var framförallt södra och mellersta delarna av Sverige som drabbades. Detta som en följd av den extremt torra sommaren 2018 som gjorde granarna mindre motståndskraftiga och granbarkborrarna ökade i antal. Den kalla inledningen på våren 2020 har gjort att huvudsvärmningen kommit igång relativt sent. Men trots detta finns risk för stora skador även i år.

– Om vi får en normal sommar med en del regn tror vi att skadorna landar på ungefär samma nivå som förra året, möjligen kan de minska något i Sydsverige. Men får vi en väldigt varm och torr sommar riskerar vi tyvärr nya rekordnivåer, säger Lennart Svensson på Skogsstyrelsen.


Tidiga angrepp kan vara svårupptäckta

– De tidiga angreppen kan vara svåra att upptäcka och syns inte på håll eftersom barren fortfarande är gröna. Som skogsägare behöver man kontrollera sin skog och leta efter tidiga tecken på angrepp ungefär var fjärde vecka hela sommaren.

Risken för angrepp på stående träd är störst i närheten av tidigare skador, i hyggeskanter och på torra marker. En riskkarta kan var en bra hjälp för att veta var man ska börja leta efter tecken på angrepp. En sådan karta kan skogsägare exempelvis ta fram via Mina sidor på Skogsstyrelsens webbplats.

  Tidiga tecken på angrepp

  • Brunt borrmjöl vid stambasen eller i barkens fickor.
  • Kådindränkt borrmjöl runt ingångshål i barken.
  • Kåda som rinner utmed stammen.
  • Torra gröna barr på marken.
  • Gångar som syns om du skär bort barken.
Foto: Anna Cederholm. Film: Skogsstyrelsen