Aktuellt / Senaste nytt

Röjning ger bra start i bokskogen

Publicerad 2020-05-13

Bokskogen har en lång föryngringsfas. Från att de första små bokplantorna syns tills moderträden kan avvecklas är det ofta närmare 20 år. Här ser vi ett ett lyckat exempel på väl genomförda röjningar.

Den här bokföryngringen är cirka tio år gammal och är röjd två gånger. I den första röjningen tog vi bort fel trädslag och ”vargar”, det vill säga förväxande bokplantor. Här vill man ge rätt träd de bästa förutsättningarna att växa till sig.

Andra röjningen syftar till att ställa ut, glesa bland de unga träden. Här sparar vi bra exemplar med genomgående stammar och växtliga kronor.

Nästa åtgärd här blir förstagallringen.

Alla kostnader som är förknippade med att föryngra ädellöv är berättigade till bidrag från Skogsstyrelsen. När det gäller röjningen är nivån på 60 procent.

Text och foto: Kerstin Bylund