Aktuellt / Senaste nytt

Ny svärmningsvåg av granbarkborren

Publicerad 2020-08-20

Det varma och torra vädret gör att ytterligare angrepp av granbarkborren är att vänta i södra och mellersta Sverige den närmaste tiden. Det är en ny generation granbarkborrar som nu börjat svärma. Därmed är risken stor för ytterligare skador på granskog i redan hårt drabbade områden.

Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning och observationer visar tecken på att en ny generation granbarkborrar börjat svärma. De angriper såväl vindfällen, avverkade träd som stående skog.

– Vi hade en gynnsam väderlek för granarna under juli med mycket regn och relativt låg temperatur, men under augusti har det varit varmt och torrt på många håll vilket i stället gynnar granbarkborrarna, säger Lennart Svensson på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen vill tillsammans med de andra aktörerna inom samverkansprojektet Stoppa borrarna uppmana alla skogsägare att fortsätt leta efter nya angrepp.

Det är av största vikt att försöka hitta nya angrepp så tidigt som möjligt, så att de angripna granarna kan avverkas medan granbarkborrarna fortfarande finns kvar under barken. Då kan också det mesta av virkesvärdet räddas.

Östra Götaland ökad svärmning

Den ökade svärmningsaktiviteten, som sannolikt är en blandning av både första och andra generationen granbarkborrar, märks nu framförallt i östra Svealand och östra Götaland exklusive Dalarna, Blekinge och Gotland.

Även södra Gävleborgs län visar på en förhöjd svärmningsaktivitet. Det är områden som redan 2018 drabbades hårt av granbarkborreangrepp på grund av den varma och torra sommaren – skador som ökade ytterligare 2019.

Hur stora skadorna blir efter den här sommaren är dock för tidigt att säga. Skogsstyrelsen kommer tillsammans med skogsbruket inom samverkansprojektet Stoppa borrarna att göra en första preliminär bedömning av årets skador i början av september. En slutgiltig uppskattning baserad på objektiv inventering, görs senare i höst i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet.

    Tecken på angrepp

  • Ett vanligt tecken på nya angrepp är rödbrunt borrmjöl under granar med grön krona. Titta också efter avfläkt bark en bit upp på stammen, då senare angrepp på sommaren brukar ske högre upp i träden. De färska angreppen finns oftast, men inte alltid, nära de granar som angreps tidigare i vår och försommar. De är lättare att upptäcka, då de nu börjar skifta färg till gult.

Foto: Skogsstyrelsen