Erik Gustafsson och Christian Larsson från LNA Skogsservice, Sydvedarna David Ohron och Therese Fjordäng samt Oscar Bengtsson och Emil Elmenmo från Letskogs avverkningar.

Erik Gustafsson och Christian Larsson från LNA Skogsservice, Sydvedarna David Ohron och Therese Fjordäng samt Oscar Bengtsson och Emil Elmenmo från Letskogs avverkningar.

Aktuellt / Senaste nytt

Nystart för Gallringsakademin på Tönnersjöheden

Publicerad 2023-05-11

Sydved satsar stort på att vara främst inom gallring, och driver sedan flera år tillbaka Gallringsakademin. Efter en paus under pandemin så är Sydved nu på gång med flera utbildningar. I veckan samlades ett 20-tal nya virkesköpare och entreprenörer på Tönnersjöheden för att spetsa sin kompetens i gallring.

Gallringsakademin är Sydveds satsning för att vara främst inom gallring. Genom att utveckla teknik, metod och lönsamhet efter dagens biologiska förutsättningar skapas en enhetlig och hög nivå på Sydveds gallringar.

Grundutbildning på Tönnersjöheden

Alla virkesköpare och fasta avverkningsentreprenörer får därför gå en grundutbildning i gallring, två dagar i fält plus flera teoripass. Alla delar i gallringen tas upp; planering, utförande, uppföljning, förröjning, rotrötebehandling med mera. Utbildningen görs i nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Tönnersjöhedens försökspark.

Efter grundutbildningen är det påbyggnadskurser med olika inriktningar. Några exempel: bokgallring, björkgallring, hyggesfritt skogsbruk och lärkskötsel.

"Bra dialog med markägaren och hårdare förstagallring"

Therese Fjordäng och David Ohron från område Nord var två av Sydvedarna på plats.
– Stamval inriktat på kvalitet och en bra dialog med markägaren var något vi tog med oss. Även att våga göra ett lite hårdare uttag i förstagallringen. Vi har även fräschat upp minnet vad gäller att ta en grundyta, övre höjd och andra mätfaktorer, berättar Therese.

Från område Nord var också entreprenörerna Oscar Bengtsson och Emil Elmenmo från Letskogs avverkningar samt Erik Gustafsson och Christian Larsson från LNA Skogsservice med.

Christian Larsson och Erik Gustafsson från LNA Skogsservice.

Christian Larsson och Erik Gustafsson från LNA Skogsservice.

Foto: Therese Fjordäng