Aktuellt / Senaste nytt

Nytänkande i skogen – tallföryngring

Publicerad 2024-05-22

Kan föryngring med överhållen skärm vara ett alternativ till vanlig plantering eller vanlig naturlig föryngring för tall? Hos en av Sydveds leverantörer gör nu Sydved tillsammans med Skogsstyrelsen och SLU ett försök. Beståndet består till nästan 90 procent av tall, men det finns även björk och gran.

Grundidén med en överhållen skärm är att man vid en lyckad föryngring släpper upp det nya beståndet till 15-20 års ålder innan fröskärmen avvecklas. På så vis kan man ta bort kalhyggeskänslan som kan uppstå vid normal naturlig föryngring och plantering.

Området där försöken ska göras är platt, en typisk sydskånsk tallmark. Platsen är i Vomb, utanför Veberöd.

Markberedning kommer göras, i någon form. Men i dagsläget är det ej bestämt med vilken metod.

Försöket kommer anläggas med olika täthet på fröträdställningen samt ha olika tid som skärmen hålls innan den avvecklas.

Försöket kommer anläggas under andra halvan av 2024 och vi hoppas så klart att vi kan ha möjlighet att följa det under hela försöksperioden. Det är Skogsstyrelsen som har hand om projektet.

– Vi tycker det är roligt med skogsägare som är välvilligt inställda till nytänkande i skogen och som upplåter sin mark till denna typ av föryngringsförsök, säger Jonas Grill, virkesköpare på Sydved.

Så här ser det aktuella beståndet ut.

Så här ser det aktuella beståndet ut.

Text och foto: Jonas Grill