Aktuellt / Senaste nytt

Högstubben bidrar till ökad biologisk mångfald

Publicerad 2020-01-23

För 20 år sedan började man lämna kvar höga stubbar på hyggen. Då visste ingen om de skulle göra nytta. Men nu visar ny forskning att högstubben bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Högstubbar är träd som har kapats på 3-4 meters höjd i samband med avverkningen. De lämnas kvar för att bli hem och matplats för insekter, svampar och fåglar. Idag är högstubbar en vanlig syn på svenska hyggen och det finns miljontals av dem i våra unga skogar.

Studier som har gjorts visar att i högstubbarna finns ofta andra arter än i vanliga, låga stubbar. Det kan också vara stor skillnad i vilka insektsarter som finns på stubbar av olika trädslag, till exempel på björk och gran.

En annan intressant lärdom är att denna naturvårdsåtgärd kan göra nytta under lång tid. Olika arter följer på varandra i takt med att barken lossnar och högstubben multnar. När högstubbarna börjar murkna blir de också hem för hackspettar och mesar.

– Högstubbarna gör att vi får en rikare ungskog. De gör nytta under lång tid och det är alltså viktigt att de får stå kvar när skogen åldras, konstaterar professor Lena Gustafsson från SLU, en av författarna bakom sammanställningen.

Text och foto: Johan Olsson