Aktuellt / Senaste nytt

Ökad risk för granbarkborre efter vinterns stormar

Publicerad 2022-02-22

Risken för angrepp av granbarkborre har ökat efter vinterns stormar. Granar som blåst ner under vintern är mycket attraktiva för granbarkborrarna och måste därför tas omhand innan vårens svärmning kommer i gång.

En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga angrepp av granbarkborre på stående frisk skog är att ta hand om färska vindfällen av gran. När granbarkborrarna vaknar ur sin vintervila framåt våren förökar de sig gärna i de nedblåsta granarna och risken för att även stående skog ska angripas och dö ökar.

– Vinterns flera oväder har sammantaget orsakat att det ligger spridda skurar av vindfällen på många håll. Vår uppmaning till skogsägarna är att inventera sin skog så snart som möjligt och ta rätt på vindfällen innan granbarkborrarna börjar svärma till våren, säger Mattias Sparf på Skogsstyrelsen.

Det är viktigt att kontakta din Sydvedare i god tid för att säkra upparbetning, uttransport och avsättning av din stormfällda skog.

Om skogsägaren har många nedblåsta granar och begränsade resurser att ta hand om allt innan svärmningen är rådet att prioritera granar som ligger i solbelysta hyggeskanter. De är mest attraktiva för granbarkborrarna.

Under vintern kan skogen även skadas av tung blötsnö som faller på träden och orsakar så kallade snöbrott. För att minska risken för insektsangrepp i de träden rekommenderar Skogsstyrelsen att man tar ut merparten av de skadade tallarna och granarna. Även avbrutna grövre trädtoppar behöver forslas bort eller behandlas så att insekter inte kan använda dem för att föröka sig i.

Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste virket vara ute från skogen och levererad till industri före 1 juli. Max 3 kubikmeter rått granvirke får lämnas kvar inom bekämpningsområdet för granbarkborre.

Foto: Michael Ekstrand