Aktuellt / Senaste nytt

Oskar Nilsson tipsar om röjning

Publicerad 2021-09-10

Röjning är grunden till hur din skog ser ut i framtiden och också den del av skogsarbetet som många skogsägare väljer att göra själva. Sydveds Oskar Nilsson, som är verksam i skogarna kring Hässleholm, delar med sig av sitt kunnande om röjning.

Varför ska man röja?

– När man röjer minskar man konkurrensen för de stammar och trädslag man vill ha upp i det färdiga beståndet, det man lämnar får större chans att växa och utvecklas på ett bra sätt. Röjning ger också ett stabilare bestånd som tidigare växer in till förstagallring.

När vet jag att det är dags att röja?

– Trädens kronor behöver utrymme för att kunna utvecklas, så när grenverken börjar växa ihop bromsas tillväxten och de riskerar att ta skada av intillväxande träd och buskar. Oftast är det självföryngrad björk som växer förbi planterade träd och då får man helt enkelt röja bort eller glesa ut bland björken.

Nu är jag på plats i området som ska röjas, var börjar jag?

– Börja längst in eller i ena kanten av området du tänker röja. Röj i stråk på 4–5 meter så att du kan hålla en hyfsat rak gräns. Vänd tillbaka när du har använt upp halva tanken, så att du har nära till dunken när bensinen är slut.

Hur ska man förbereda sig för röjningsarbetet i sin skog?

– Avsätt tillräckligt med tid! Räkna med två dagar per hektar som ”hobbyröjare”. Kanske till och med ännu längre om du är lite sent ute med röjningen. Se till att du har en väl fungerande röjsåg med rätt inställd sele. Det underlättar enormt med bra utrustning!

Vilken typ av kläder och utrustning tycker du att man ska ha?

– Kläder är så klart beroende av väder och årstid. Men något heltäckande som ventilerar bra är oftast att rekommendera. Det rivs och sticks när man röjer framför allt gran. I utrustningsväg; en bra röjsåg med en vass klinga, en skön sele till sågen och hjälm med visir. Gärna hörselkåpor med musik eller radio i, så blir arbetet roligare!

    Oskars 3 bästa röjningstips

    1. Röj i tid.
    2. Håll klingan vass.
    3. Hinner du inte röja själv – ta hjälp. Eller röj enklare, mindre områden själv och anlita ett proffs till de andra.