Aktuellt / Senaste nytt

På gott och ont – förändringar i spåren av pandemin

Publicerad 2020-12-15

Coronapandemin driver oss mot ett förändrat beteende och vi kommer, precis som vid tidigare katastrofer, ta med oss förändringar som är värda att ta med sig. På Sydved har vi intensifierat arbetet med vårt digitala erbjudande, samtidigt som vi är övertygade om att det digitala aldrig kommer att ersätta det fysiska mötet till fullo, säger Pär Johansson, VD på Sydved.

I början av min yrkeskarriär inom skogsbruket fick vi brottas med den enorma utmaning som stormen Gudrun innebar. Mitt i tragedin som drabbade många skogsägare, som över en natt fick se sina livsverk förstörda, föddes en enorm kraft inom det svenska skogsbruket. Här fanns en fast beslutsamhet att lösa situationen.

Men en utmanande situation krävde rationaliseringar, snabba beslut och ändrat arbetssätt. Det fanns helt enkelt inte tid eller möjlighet att vänta med nödvändiga åtgärder och förändringar. Många av dessa blev sedan kvar även när det mest intensiva arbetet hade lagt sig.

Nästan inga fysiska möten

Det ligger ganska nära till hands att dra vissa paralleller till den situation vi nu befinner oss i. Även om pandemin inte biter på skogen så har vi tjänstemän tvingats ändra vårt arbetssätt ganska radikalt.

När jag för någon vecka sedan träffade en kollega jag normalt träffar ett par gånger i veckan insåg vi att vi inte hade setts fysiskt sedan början av mars. Men samtidigt delade vi samma känsla att det var ganska nyligen vi sågs. Å andra sidan tillbringar vi ganska många timmar i veckan tillsammans i digitala möten med kameran påslagen.

Visserligen förekom digitala möten även tidigare, men i begränsad omfattning och bara för vissa typer av möten. Nu har situationen tvingat oss att i princip helt avstå från fysiska möten och de flesta är nog ganska överens om att det fungerar över förväntan. Minskat resande ger ju också vinster i form av tidsbesparing, miljövinster och en säkrare arbetsmiljö.

Digitala erbjudandet i fokus

Även i våra möten med skogsägare har vi tvingats att ändra oss. Det traditionella kaffet i köket eller skogsrundan i bilen tillsammans med inköparen har fått ersättas med utomhusmöten eller digitala möten. Sydved har också intensifierat arbetet med vårt digitala erbjudande för att de skogsägare som önskar ska kunna sköta det mesta runt skogen genom telefonen eller datorn.

Det traditionella kaffet i köket eller skogsrundan i bilen med inköparen har fått ersättas med utomhusmöten eller digitala möten.

På gott och ont driver pandemin oss mot ett förändrat beteende och vi kommer, precis som vid tidigare katastrofer, ta med oss de förändringar som är värda att ta med sig. Sannolikt kommer våra medarbetare i större utsträckning ifrågasätta gamla strukturer, behovet av resande eller val av arbetsplats för att utföra sina uppgifter. Skogsägarna
kommer sannolikt kräva ett utökat digitalt erbjudande för att kunna ha full koll på vad som händer i sina skogar i realtid och kunna ha en dialog med sin inköpare utan att de träffas fysiskt.

Möten mellan människor föder kreativitet

Men trots alla tekniska framsteg så är det i mötet mellan människor som kreativitet föds och lyckosamma samarbeten uppstår. Det digitala kommer aldrig att till fullo ersätta det fysiska mötet. Därför hoppas jag att vi inom en snar framtid kan träffa er igen på en kaffe i köket eller på en skogsrunda i bilen.

Skogsägarna kommer sannolikt kräva ett utökat digitalt erbjudande för att ha full koll på vad som händer i sina skogar i realtid.
En kopp kaffe utomhus funkar fortfarande, men möten inomhus får vänta.

En kopp kaffe utomhus funkar fortfarande, men möten inomhus får vänta.

Text: Pär Johansson Foto: Anna Hållams