Aktuellt / Senaste nytt

Planterad gran på åkermark

Publicerad 2019-07-02

I slutet på 80-talet utförde Sydved (på dåvarande Halmstaddistriktet) en plantering på åkermark med hjälp av en planteringsmaskin som till vardags användes på en plantskola i närheten.

Planteringsmaskin

Planteringsmaskinen var av det enklare slaget. Den drogs av en vanlig jordbrukstraktor och stommen liknade en korsning mellan en gammal slåttermaskin och en plog. En person satt bak på maskinen och matade ner planta för planta mellan två skivor som roterade och släppte av plantan i en tilta som plogen framför hade lagt upp. Efter var det ett par hjul som tryckte till jorden runt plantan för att på så sätt få den fast i jorden.

Våtmark

Det har nu gått cirka trettio år sedan planteringen och nu var det dags att avverka en del av beståndet. Det ska anläggas en våtmark i anslutning till en bäck som går genom området och därför fick granskogen stryka på foten. I och runt bäcken lever en del groddjur och även salamandrar som kommer att gynnas av den nya våtmarken. En del ris från avverkningen får ligga kvar eftersom, framförallt salamandrarna, gillar rishögar i olika förmultningsgrad.

Tillväxt

Granarna har växt rejält på de här trettio åren och på en av bilderna ser man diameterutvecklingen i förhållande till den femkrona som lagts som referens. Årsringarna är så breda att det lämpligaste sortimentet att hugga i den sågbara delen blev pallvirke.