Aktuellt / Senaste nytt

Planteringsförsök efter skogsbrand

Publicerad 2019-12-18

Efter en skogsbrand den 23 april uppstod frågan vad man skulle göra med den brända ungskogen.

Ska vi röja ner de brända träden och skota ut träden till bilväg för flisning? Eller kan vi plantera ny skog mellan de brända granarna?

Det togs beslut om att testa att plantera som ett försök. I månadsskiftet juni, juli planterades 5200 täckrotsplantor i ett normal förband.

På bilden från i mitten av december ser man tydligt att plantorna överlevt den första växtsäsongen, men att plantorna börjar få stor konkurrens av det snabbt växande gräset. Fortsättning följer framöver...