Aktuellt / Senaste nytt

Planteringsuppföljning med egen utrustning

Publicerad 2021-05-17

Ibland vill man veta hur planteringen har gått utifrån rådande väder. Eller så kanske man är nyfiken på hur självföryngringen har lyckats, eller vill veta hur många stam man egentligen har på föryngringsytan.

För att kontrollera att föryngringen blev lyckad så kan man enkelt göra en plantuppföljning. Det är ett sätt att bedöma antalet plantor per hektar. Metoden kan även vara bra för att se hur många plantor som har överlevt så att man vet om man måste kompletteringsplantera.

Koll på trädslagsfördelningen

Man kan även använda metoden för att få fram trädslagsfördelningen när planteringen är några år. Då ser man hur mycket självföryngrat material som har etablerat sig på ytan. Det ger bra data när man sen ska besluta vad man ska satsa på vid en första röjning. Man har även hjälp av metoden då man röjer för att räkna antal stam.

Det behöver inte vara dyrt att utföra en planteringsuppföljning. På de flesta huggarmåttband finns siffran 5,64 meter utmärkt alternativt 5,64 märkt AR som på bilden nedan. Det är detta mått som man använder sig av när man räknar antalet plantor samt röjstammar i en så kallad cirkelprovyta. Här är då radien 5,64 meter.

Tips!
Man ser oftast enklare plantorna på vårkanten när snön har försvunnit då gräs och annat dylikt är borta.

På bilderna var det en uppföljning som skulle göras för att bedöma andelen levande respektive döda plantor. Då användes även snitselband till att först markera ut plantorna och därefter gick det enklare att räkna dem.

Metoden går till såhär

  1. Man fäster måttbandet i mitten (enklast är om man är två personer, i annat fall kan man fästa måttbandet i mitten på valfritt sätt).

  2. Snurra ett varv och räkna antalet plantor som faller inom cirkelns yta. Tänk på att räkna döda kontra levande plantor samt olika trädslag. En biträknare kan vara ett bra hjälpmedel.

Ett exempel, får du:

  • 5 (500 st/ha) Tall
  • 15 (1500 st/ha) Gran
  • 1 (100 st/ha) Löv

Då är det totala antalet 21 st plantor per yta. Det betyder att du har ca 2100 plantor per hektar. Ju fler ytor du tar desto noggrannare data får du för att se hur planteringen har gått.

  1. Du räknar sedan ut ett medel på data från alla de ytor du tagit. Därefter så får du ett resultat på hur planteringen gått över hela beståndet.

Svårare än så är det inte att göra en planteringsuppföljning. Lycka till!

Text och foto: Gustav Cagner