Ett generationsskifte på gården är aktuellt och det är Nils Neregårds dotter, Annika Mattson, som ska förvalta och ta över.

Ett generationsskifte på gården är aktuellt och det är Nils Neregårds dotter, Annika Mattson, som ska förvalta och ta över.

Aktuellt / Senaste nytt

Proffsig björkgallring med Börje Axelssons skogsentreprenad

Publicerad 2021-11-12

När stormen Gudrun drog fram blåste det hårt i Angelstad, Ljungby kommun. Precis som många andra fick Nils Neregård flera granbestånd på sin fastighet helt eller delvis förstörda. När det var dags att återbeskoga stormområdena, var inte det givna valet att satsa på gran. På en del av marken föll valet i stället på vårtbjörk och hybridlärk.

Beståndet är planterat 2007 och har under årens lopp minst sagt vårdats väl. För ett par år sedan ”röjgallrades” beståndet och stickvägar togs upp. Dessa har nu kunnat utnyttjas och utgöra en grund för den stickvägsgående gallringsmaskinen.

Drygt 15 år efter stormens framfart har vi ännu inte kommit fram till att det är gallringsdags i tall- och granskogarna. Däremot så börjar det bli hög tid i bestånden som planterats med hybridlärk, vårtbjörk eller annat lövträdslag av god kvalitet och hög tillväxt.

Gallring i björkbestånd

Börje Axelssons Skogsentreprenad från Agunnaryd har många års erfarenhet av gallring i närområdet och fick den stora äran att gallra just det här fina björkbeståndet. Magnus Andersson som är skördarförare på företaget har ännu inte gallrat särskilt många ”stormområden” men ser en stor potential.

– Detta är nog det andra området i stormens fotspår som jag gallrar, men det börjar helt klart snart bli aktuellt på en del fastigheter. Särskilt om det är hybridlärk eller vårtbjörk.

Vi på Sydved tackar markägarna Nils Neregård och Annika Mattson för att vi fick utföra gallringsarbetet på fastigheten och hoppas att vi får komma tillbaka igen om några år för en andragallring!

Dags att gallra?

Är du i behov av gallring på din fastighet eller önskar komma i kontakt med din Sydvedare angående andra aktiva skogsåtgärder? Vi kommer mer än gärna ut på din fastighet för att diskutera aktuella åtgärder på just din fastighet.

    Fakta om björkskötsel

  • Björken är ett ljuskrävande trädslag som kräver en aktiv skötsel. Är målet att skapa timmerkvalitet behöver man sträva efter en stor krona som ger stammen god dimensionsutveckling. Träden som sparas behöver skötas så att grönkronan helst utgör minst halva trädets höjd.

Text och foto: Ludwig Björkman