Aktuellt / Senaste nytt

Rädda virkesvärdet på angripna granar

Publicerad 2021-11-18

Granbarkborrarna är i vintervila nu, fram till april, maj när värmen kommer tillbaka. Men du som skogsägare kan vara aktiv och söka upp angripna träd på din fastighet. För nu handlar det om att rädda virkesvärdet på träden som angripits tidigare i år.

Leta efter träd som inte ser friska ut! Barren kanske är rostbruna eller så är barken avfläkt av hackspettar. Dessa träd ska man avverka så snart som möjligt, för att rädda så mycket som möjligt av virkesvärdet, uppmanar Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare på Sydved.

Väntar man för länge med att ta hand om angripna träd så har virket sannolikt försämrats så mycket av lagringsröta och blånadssvamp, att det inte kan användas till annan än bränsleved.

Grå stam och barren ramlat av

Granbarkborren lever av näringen som finns i innerbarken, och det betyder att när trädet är dött är det inte längre intressant för barkborren.

– Om du upptäcker en gran där barren har ramlat av och stammen är grå, så är trädet dött sedan länge, och granbarkborrarna har då också lämnat granen. Virkesvärdet i dessa träd är minimalt, men det biologiska värdet att lämna kvar träden i skogen är betydligt större, resonerar Anders.

Kolla runt döda träd!

Bedriver du ett certifierat skogsbruk? Då får du inte heller ta ut dessa träd, utan ska vara kvar i skogen för den biologiska mångfaldens skull.

– Ett tips är att undersöka träden i närheten av döda träd. De kan ju ha angripits senare och fortfarande ha kvar en del av virkesvärdet.

"Det är fortfarande väldigt stora skadenivåer efter granbarkborrens angrepp, dock lägre nivåer i år än förra året." Uppgifterna kommer från inventeringar som Skogsstyrelsen har gjort i samarbete med skogsbruket.

Totalt i Götaland bedöms knappt 1,7 miljoner m3sk skog ha skadats. Siffran för år 2020 var 2,2 miljoner m3sk och för år 2019 4,7 miljoner m3sk.

Totalt i Götaland bedöms knappt 1,7 miljoner m3sk skog ha skadats. Siffran för år 2020 var 2,2 miljoner m3sk och för år 2019 4,7 miljoner m3sk.

Text: Annsofie Öhman