Aktuellt / Senaste nytt

Renovering av skogsbilväg

Publicerad 2019-12-12

Den här skogsbilvägen har blivit skrapad, grusad och röjd för överhängande grenar efter det att Sydved har utfört en lövgallring i området.

Bilden är tagen intill Hallandsåsens södersida i nordvästra Skåne. Längre in längs vägen fanns mycket överhängande grenar som röjdes med buskröjare. Innan grusningen så skrapades dynga bort från vägen som släntades ut vid sidorna. Efter det spreds vägen med bergkross. Nu är vägen i toppskick och lastbilarna kan hämta virket och transportera in till industri.

Vill du ha hjälp med din skogsbilväg? Kontakta då din Sydvedare!

Text och foto: André Gustafsson