I skogarna utanför Värnamo hittade Sydvedaren Bengt Sjöfors detta tidiga angrepp av granbarkborre. Foto: Bengt Sjöfors

I skogarna utanför Värnamo hittade Sydvedaren Bengt Sjöfors detta tidiga angrepp av granbarkborre. Foto: Bengt Sjöfors

Aktuellt / Senaste nytt

Så bekämpar du granbarkborren efter svärmningen

Publicerad 2020-05-13

"Ingen kan göra allt, men alla kan göra något." Det säger Sydveds skogsbruks utvecklare Anders Ehrenström och uppmanar skogsägarna att vara så aktiva som möjligt i sin skog för att hitta tidiga angrepp av granbarkborren.

När temperaturen stiger över 18 grader påbörjar granbarkborren sin svärmning. Tidpunkten varierar från år till år, men huvudsvärmningen brukar ske i början av maj – plus, minus några veckor, beroende på när värmen kommer.

Årets kalla vår håller på många platser tillbaka granbarkborren, även fast vi under både under vecka 17 och 19 redan sett att barkborrarna har börjat svärma, konstaterar Sydveds skogsbruksutvecklare Anders Ehrenström

– Trots den kalla luften kan det i solbelysta vindskyddade lägen bli varmt på dagarna och det är där vi har aktiva granbarkborrar i dagsläget. Detta är ofta väldigt lokalt, men vi har sett större aktiviteter framförallt i de östra delarna av Götaland. Mer specifikt i Kalmar län, östra delarna av Jönköpings län, samt även östra delarna av Örebro län.

Lockar honorna till träden

Anders Ehrenström berättar hur barkborrens svärmning går till:

– Enkelt förklarat så kan man säga att hanarna letar upp lämpliga träd där de gräver sig in under barken och gör så kallade yngelkammare. Dit lockar de sedan honor och parning sker. Efter parning gräver honorna en eller flera modergångar där de lägger sina ägg.

När äggen kläcks gör larverna egna gångar ut från modergången. När larven blivit en färdig granbarkborre gräver den sig rakt ut genom barken och påbörjar sitt eget liv som granbarkborre.

– Det är när hanarna gräver sig in och när den nya generationen gräver sig ut genom barken som man kan se brunt borrmjöl på granens stam eller kring roten. Så gå ut i din skog och se om du hittar angripna träd! Kolla i barken, runt stambasen och i eventuella spindelnät på granarna, tipsar Anders Ehrenström.

Du kan inte påverka väder och klimat, men du kan vara aktiv och noggrann i ditt sökande efter barkborrar, och hitta de angripna träden tidigt. Se sen till att de kommer ut från skogen!

Sommartid är det inga större färgförändringar i barren på angripna träd, det kommer först senare på hösten. Men det som är viktigt är att försöka hitta de angripna träden så tidigt som möjligt.

– Vänta inte till vintern, då kan det vara för sent. Du kan ju inte påverka väder och klimat, men du kan vara aktiv och noggrann i ditt sökande efter barkborrar, och hitta de angripna träden tidigt. Och i nästa steg se till att de kommer ut från skogen. Kontakta gärna din Sydvedare som kan ge dig tips och råd och i de flesta fall hjälpa till med upparbetning och borttransport.

Riskindexkarta guidar

Men hur ska man tänka när man går i sin skog och försöker hitta angripna träd, var börjar man egentligen leta?

– På våren så visar de första angreppen sig ofta på solbelysta lägen, där det blir varmt tidigare. Titta kring gamla hyggeskanter, vindfällen och runt träd där det varit angrepp tidigare. Längre fram, när temperaturen blir jämnare, kan man hitta dem i övriga delar av skogen också, upplyser Anders Ehrenström. Man kan även leta efter granar där det runnit kåda på barken eller träd som fäller gröna barr.

Skogsstyrelsen har tagit fram en så kallad riskindexkarta, som visar var riskerna för angrepp är störst. Du som samarbetar med Sydved behöver bara logga in på dina personliga sidor, Min skog, för att hitta kartan där.

Bästa sommaren?

Finns det några andra metoder än just sök och plock om man ska bemästra granbarkborren?
– Det finns flera olika metoder, en del passar bättre innan och andra under svärmningen. På vår webb har vi sammanställt en lista med alla kända metoder. Men under sommarperioden är det egentligen bara sök och plock som är aktuellt för den som är skogsägare.

Fällor kan man ju också använda sig av, men för att de ska göra någon större nytta skulle de ha iordningställas tidigare på våren, innan huvudsvärmningen, för att få en bra effekt.

Vilken typ av sommar är den bästa med tanke på hotet från granbarkborren?
– Granbarkborren gynnas av en varm, torr sommar, medan granen har en fördel av en svalare, fuktig sommar. För dig som skogsägare är sök och plock det bästa du kan bidra med för att bekämpa granbarkborren, avslutar Anders Ehrenström.

På våren ser man ofta de första angreppen på solbelysta lägen, där det blir varmt tidigare. Titta kring gamla hyggeskanter, vindfällen och runt träd där det varit angrepp tidigare.

    Webbskola om barkborrar

  • Om du vill lära dig mer om både granbarkborrens biologi, hur du upptäcker den och olika metoder för att bekämpning, så finns en digital skola i Skogsstyrelsens regi. Du hittar den på deras webb, där den kommer finnas tillgänglig under hela året.

Det är när hanarna gräver sig in och när den nya generationen gräver sig ut genom barken som man kan se brunt borrmjöl på granen. Kontrollera barken, runt stambasen och i eventuella spindelnät på granarna. Foto: Jakob Karlsson

Det är när hanarna gräver sig in och när den nya generationen gräver sig ut genom barken som man kan se brunt borrmjöl på granen. Kontrollera barken, runt stambasen och i eventuella spindelnät på granarna. Foto: Jakob Karlsson

Foto: Jakob Karlsson

Foto: Jakob Karlsson

Text: Annsofie Öhman