Aktuellt / Senaste nytt

Så fördelas kostnaden för en ny väg

Publicerad 2022-10-12

Den här skissen illustrerar hur en beräkning av fastigheternas andel i en ny skogsbilväg kan göras.

Den planerade skogsbilvägen sträcker sig över tre fastigheter. För varje fastighet görs en beräkning av den areal som har nytta av vägen, multiplicerat med vägsträckan.

Fastigheten längst bort nyttjar 10 hektar för 1000 meter väg (10 x 1000) = 10000.
Mittenfastigheten nyttjar 6 hektar för 500 meter väg = 3000.
Fastigheten närmast väg, den minsta, nyttjar 4 hektar för 250 meter väg = 1000.

Totala antalet andelar i vägen blir då 14000.

Vid en procentuell fördelning ges fastigheten längst bort 10000 / 14000 = 71 procent
Mittenfastigheten: 3000 / 14000 = 22 procent
Den minsta: får 1000 / 14000 = 7 procent

Kostnaderna för skogsbilvägen kan sedan fördelas procentuellt på respektive fastighet.

Foto: Lasse Arvidson