Aktuellt / Senaste nytt

Så gynnar du viltet på dina marker

Publicerad 2023-12-01

När vintern är kall och snön ligger djup kan du behöva hjälpa viltet att hitta föda. Sydveds Malin Ohlin delar med sig av tips på hur du kan gynna viltet i vinter.

Stödutfodra

Börja stödutfodra i tid, så att djuren lär sig hitta till dina foderplatser och deras magar vänjer sig vid maten. För rådjur och älg passar det bra med fuktigt ensilage och spannmålskross. Majs, ärtor, morötter och potatis gillar de också. Undvik torrt hö om det inte är proteinrikt. Fortsätt att stödutfodra till dess att den naturgivna tillgången av foder finns i tillräcklig mängd och variation, för att tillgodose viltets behov.

Fiberrikt vid köldknäpp

När du vet att det ska komma en köldknäpp kan du stödutfodra lite extra. Börja redan några dagar innan det blir riktigt kallt, då djuren ofta känner av att det ska bli kallare väder och redan då har börjat beta extra. Nu är det viktigt att ge foder med mer fiberinnehåll, så att de får jobba med magen. Då ökar också deras ämnesomsättning så att de håller värmen bättre. Exempel på foder är ensilage med gräs. Lägger man ut rotfrukter så får magen inte jobba lika mycket vilket inte är lika gynnsamt för ämnesomsättningen. Salt och mineraler är av stor vikt för viltet under vinterhalvåret. Sätt gärna upp
mineral-/saltstenar vid fodringsplatsen.

Foder över stor yta

Sprid ut spannmål eller kross av exempelvis majs, vete eller annat tillgängligt sädesslag över en större yta, gärna en bit in i skogen. Då ökar man samtidigt viltets aktivitet när djuren får röra sig för att hitta maten. Ökad aktivitet av framför allt vildsvin som bökar och vänder materialet i förnan ger bättre förutsättningar för grobarheten av bland annat ek- och bokollon.

Halmbal gynnar kultingar

Flest vildsvinskultingar föds under januari, februari och vill man öka stammen av vildsvin så kan man hjälpa dem på traven. I södra Sverige kan det vara ganska fuktigt under vinterhalvåret, vilket påverkar dödligheten hos vildsvinskultingarna högre än kylan i sig. Sätter man ut halmbalar så ger man vildsvinen torrt material till sina bon vilket ökar kultingarnas chans till överlevnad.

Toppröj

Toppröj, det vill säga kapa stammarna på de träd som ska bort på halva höjden. Du kan också toppröja på stammar som viltet redan har betat på, då de gärna fortsätter beta på samma träd. De kapade träden skjuter skott under kapstället, skott som hjortviltet gärna betar. Rönn, asp, sälg och ek ska alltid sparas vid röjning.

Sätter man ut halmbalar så ger man vildsvinen torrt material till sina bon vilket ökar kultingarnas chans till överlevnad.
Malin Ohlin
Sydvedaren Malin Ohlin.

Sydvedaren Malin Ohlin.

Text: Annsofie Öhman