Aktuellt / Senaste nytt

Öka uttaget av biobränslen på din fastighet!

Publicerad 2024-03-07

Ett sätt att få fram mer biobränsle på sin fastighet är genom att se över betesmarker och åkerkanter, där finns det ofta behov av en åtgärd. Även kanterna längs skogsbilvägen kan vara en möjlightet.

Entreprenörer och virkesköpare på område Väst samlades för att tillsammans med tre representanter från Stora Enso Bioenergi diskutera kring möjligheten att öka uttaget av biobränsle.

Dagen började inomhus med ett teoripass där fokus var på hur biobränslet ska hanteras för att uppnå bästa kvalitet. Med hjälp av erfarenhetstal från olika objekt där grot hanterats på olika sätt, var det tydligt att rätt hantering är en framgångsfaktor för att nå en så lönsam verksamhet som möjligt för alla parter.

Några tips för att få bra kvalitet på grot

 • Låt grothögarna få en torkperiod på hygget, vanligtvis mellan april t.o.m. juni.
 • Skota sedan ut grothögarna och lägg upp i en välta.
 • Bygg vältan ca 4 meter hög.
 • Lägg vältan så att bakkant är maximalt 8 meter från vägkant.
 • Täck vältan med täckpapp.
 • Lägg vältan om möjligt högt med bra luftgenomströmning.
 • Lägg långa toppar som underlag för att få en luftspalt mellan marken och grotvältan.
 • Använd risgrip vid skotning för att undvika få med föroreningar och öka effektiviteten.

Efter teoripasset gjordes en förflyttning till ett hygge som var grotanpassat för att diskutera om åtgärden var utförd med rätt metodik. Därefter besöktes ett klippobjekt där betesmarker öppnats upp och beskuggande vegetation mot produktiv åkermark tagits bort.

Slutligen besöktes ett värmeverk i Kungsbacka för att se hur processen går till med allt från mätning av fukthalter till färdig slutprodukt- värme. Diskussioner med avseende på grotens kvalitet och fukthalt var två viktiga parametrar som har stor betydelse för värmeverken verksamhet.

Hur kan du öka uttaget av bioenergi i din skog?

 • Se över betesmarker och åkerkanter, där finns ofta behov av en åtgärd.
 • Kanter utmed skogsbilvägar, passa på att ta ut biobränsle och förbättra förutsättningarna för att vägen ska torka upp snabbare efter tjällossning eller regnperioder.
 • Bestånd med eftersatt röjning kan i vissa fall gallras genom att ta ut delkvistad ved.
Biobränsleuttag i vägkanter.

Biobränsleuttag i vägkanter.

Gruppen samlas för att diskutera varför uttag av skogsbränsle utförs på betesmarker.

Gruppen samlas för att diskutera varför uttag av skogsbränsle utförs på betesmarker.

Kranen som sköter inmatning av flis till värmeverkets panna.

Kranen som sköter inmatning av flis till värmeverkets panna.

Wobbes Albach är igång och flisar för fullt!

Wobbes Albach är igång och flisar för fullt!

Hallands Flis och Transport kommer med ett lass till värmeverket i Kungsbacka.

Hallands Flis och Transport kommer med ett lass till värmeverket i Kungsbacka.

Kranen har just tagit ett fång med flis till pannan.

Kranen har just tagit ett fång med flis till pannan.

Text och foto: Adam Everås