Aktuellt / Senaste nytt

Så lyckas du bäst med planteringen

Publicerad 2022-03-09

Nu går vi snart in i skogsvårdssäsongen och det är säkert en hel del skogsägare som har planerat för att plantera i vår. Annalena Andersson, en av Sydvedarna i nya affärsområdet Skogliga tjänster, delar med sig av sina bästa planteringstips.

1. Markberedning ökar chanserna

Markbered om det är möjligt. Markberedning ger en bättre start och högre överlevnad för plantorna.

2. Rätt trädslag på rätt mark

Ståndortsanpassa, det vill säga välj rätt trädslag till rätt mark. Till exempel så är det bara tall som ses som ett lämpligt trädslag på de absolut svagaste och torraste markerna.

3. Placera plantan rätt!

Plantan ska sitta rakt och på rätt djup. Ju fuktigare mark desto högre planteringspunkt ska man välja.

4. Plantering – när tjälen släppt

Plantering på våren kan göras från det att tjälen gått ur jorden fram till midsommar. Höstplantering kan göras i augusti och september, och då planterar man täckrot. Plantan ska vara förvedade, det vill säga slutat växa (men själva rotsystemet fortsätter dock att växa en bit in på hösten). Det går även att plantera i oktober och november, men var då uppmärksam på riskerna för uppfrysning och viltbetning.

5. Välj rätt typ av planta

Täckrotsplantan är odlad i en behållare och har en jordklump med sig. Är liten, oftast en- eller tvåårig, och därmed mer känslig för angrepp av snytbaggen och konkurrens av vegetation än större plantor. Täckroten är mindre känslig för uttorkning, och jämfört med barrotsplantan har den en snabbare etablering, tack vare jordklumpen. Lätt att plantera, sätts i jorden med hjälp av ett planteringsrör.

Barrotsplantan odlas på friland och är oftast större, men framför allt grövre än täckrotsplantan och tål därför en del gnag av snytbaggen. Den är äldre, vanligen tre till fyra år. Planteras med planteringsborr, är lite mer arbetskrävande än med planteringsrör.

Pluggplusett också kallad Teplus eller pluggplanta, är en täckrotsplanta som omskolats på friland. Den har både barrotsplantans och täckrotsplantans fördelar. Är stor och grov som en barrot, medan rotsystemet etablerar sig som en täckrot. Den planteras med planteringsborr.

Sydvedaren Annalena Andersson, i nya affärsområdet Skogliga tjänster, delar med sig av sina bästa planteringstips.

Sydvedaren Annalena Andersson, i nya affärsområdet Skogliga tjänster, delar med sig av sina bästa planteringstips.

Text: Annsofie Öhman