Aktuellt / Senaste nytt

Så ser en bra vändplan ut

Publicerad 2020-08-28

Ett bra avlägg där lastbilarna kan komma till och lasta är en förutsättning för att få till en bra avverkning. Avlägget ska helst ligga så att en lastbil med vagn kan komma åt att lasta. En förutsättning för att skapa ett bra avlägg kan ibland innebära att en vändplan behöver fixas till eller skapas.

– Det är inte vägarna det hänger på, oftast, utan det är vändplanen som gör att man inte kommer åt med bil och vagn.

Vi har pratat med Conny på Jacobssons åkeri, som kör för distrikt Falköping, om hur han anser att en bra vändplan ska vara uppbyggd.

Att tänka på

Om man bygger en vändplan där lastbilen vänder på ett så kallat T-kors är det viktigt att tänka på att se till att bygga vägen så lång i ändarna att vagnen hinner räta ut sig. Det är minst 25–26 meter som går åt, berättar Conny.

Se till så lastbilen kan backa åt vänster

När man bygger vändplanen ska man också försöka se till att utforma den så lastbilarna backar åt vänster.

– Det är svårt att se vart man har vagnen i backspegeln när man backar höger. Det går att backa åt höger men då behövs en bredare väg för att det ska bli bra.

Det finns också vändplaner som är utformade likt ett päron. Att tänka på är att se till att det inte blir för smalt längs upp i päronet. En annan sak som Conny också påpekar är att det tar mer plats att bygga en vändplan likt ett T.

Föredrar päronet

När jag frågar Conny vilken typ av vändplan han föredrar är svaret, päron. Det är enklare på vintern.

– I regel lutar vägarna, vilket gör att vagnen kan börja kana, det är enklare att bara köra runt.

Bredda utfart/infart.

Bredda utfart/infart.

Försök få till så lastbilen backar åt vänster.

Försök få till så lastbilen backar åt vänster.

Bygg vägen minst 25–26 meter så släpet hinner räta ut sig.

Bygg vägen minst 25–26 meter så släpet hinner räta ut sig.

Bra kontroll när föraren ser släpet genom rutan.

Bra kontroll när föraren ser släpet genom rutan.

Text och foto: Rikard Andertun