Aktuellt / Senaste nytt

Så vässar vi vår kunskap i björkskötsel

Publicerad 2021-11-03

Första måndagen i november samlades alla inköpare på distrikt Kalmar utanför Alsterbro för att titta på och diskutera skötsel av björkbestånd. Vi ser att skogsägarnas intresse för mer löv på fastigheterna ökar och därför vässar vi vår kunskap extra inför detta.

Vi konstaterar snabbt att för att lyckas med sina björkbestånd krävs det en mer aktiv skötsel med tidiga och relativt hårda röjningar och gallringar. Detta för att säkerställa löpande hög produktion på de bästa stammarna.

Idag har vi även Peter Bloom från Alamo Hard Wood på besök. Han är expert när det gäller de sågbara sortimenten i lövskogen.

Enligt Peters erfarenheter kan man plocka ut 50–55 procent sågbara sortiment från skötta björkbestånd och detta på en omloppstid på cirka 40-45 år.

Dessutom är björk relativt enkel att självföryngra. På lämpliga marker kan det räcka med några fröbjörkar och markberedning för att få upp en ny generation skog, och då kan man spara in på planteringskostnaden.

Vill man i stället plantera björken och dra nytta av dagen förädlade material, så finns det mycket bra plantmaterial med goda tillväxt- och kvalitetsegenskaper.

Text och foto: Jakob Karlsson