Aktuellt / Senaste nytt

Se över skogsbilvägen i vinter

Här får du tips på hur du kan se över dina skogsbilvägar i vinter, både innan snön och när den har kommit. Vi ger dig också konkreta tips om snöplogning.

Innan snön

  • Finns det behov av att hyvla till vägen? Rätt lutning gör att vattnet rinner ut i dikena i stället för att stanna på vägytan.
  • Lägg på lite extra grus om det behövs. Fyll igen eventuella hjulspår och hål.
  • Markera vägkanter och trummor med käppar för att underlätta snöplogningen. Käpparna bör vara cirka 2 meter långa och helst försedda med reflexer. De sätts ned något utåtlutande, högst 3 decimeter från vägkanten.
  • Sätt käpparna parvis; en på vardera sidan om vägen och med högst 50 meters avstånd.
  • Märk ut broräcken och trummor extra tydligt, exempelvis med dubbla käppar.

Första snön

  • Packa den första snön med traktor eller fyrhjuling, så att marken fryser till och det blir djup tjäle. Skogsbilvägen får då bättre bärighet i vinter, vilket är speciellt viktig om du planerar en avverkning.
  • Efter varje kraftigt snöfall bör man ploga de vägar som ska hållas öppna.
  • Bredda tillräckligt, så att hela vägbanan är fri från snö. Ploga inte för långt ut så att vägkanterna blir lösa.
  • Snömassor från mindre vägar får inte vräkas ut på större vägar.
  • Var försiktig vid plogning nära virkestravar och grothögar, så att inte grus eller sten plogas in i virket. Glöm inte att ploga mötesplatser och avlägg!
Text: Annsofie Öhman Foto: Joakim Karlsson