Aktuellt / Senaste nytt

Skogsbränsle ger värme och energi

Publicerad 2020-01-22

Efterfrågan på skogsbränsle har under de senaste åren ökat stadigt, till stor del med anledning av det globala klimatarbetet. För dig som skogsägare betyder det både möjligheter till nya inkomster från skogen och att du kan bidra till en bättre miljö.

Flisningen är i full gång i trakterna utanför Vetlanda. Här sker sönderdelning av grot (grenar och toppar) för vidare transport till värmekraftverk. Detta medför en effektivare transport med möjligheten att transportera mycket flis på samma gång.

Varför ska vi ta ut grot?

I de flesta fall ger det möjlighet till ett bra bidrag för kommande markberedning och plantering.

  • Det är en förnyelsebar resurs för att värma upp villor och bostäder.
  • Gör det lättare att plantera och utföra föryngring av din skog efter en avverkning.

I lucka 12 i Sydveds julkalender berättar Rikard Karlsson från Stora Enso Bioenergi om fördelarna med att ta fram grot.

Text och foto: Carl Philip Sandberg