Aktuellt / Senaste nytt

Skogsbruksplan – så mycket mer än bara åtgärdsförslag

Publicerad 2021-12-28

Skogsbruksplanen är ett smart verktyg för dig som är skogsägare. Du får en tydlig bild av ditt skogsinnehav. Ett skogsinnehavet som kan vara ditt företag, din passion eller en klump i magen. Oavsett känsla kring din skogsfastighet är planen ett fantastiskt redskap. När den görs får du en objektiv sammanställning på ditt skogsinnehav, med en touch av dina egna önskemål.

I sammanställningen över din fastighet ser du till exempel arealer av olika ägoslag, totalt virkesförråd, tillväxt, trädslagsblandning och hur stor volym planläggaren tycker är rimligt att avverka. Utifrån detta kan du bland annat få fram ett fastighetsvärde på din skogsfastighet samt vilken ränta tillväxten ger på din fastighet.

Utifrån de åtgärder planläggaren föreslår samt tillväxten som skogen har på fastigheten får du koll på hur mycket skog du har kvar om tio år. Därmed kan det kännas enklare att fatta beslut om lämpliga åtgärder. Det går även lättare att spekulera i hur skogen på fastigheten kan se ut om 20 till 30 år om det önskas.

Sydveds skogsbruksplaner är alltid anpassade för att klara certifieringen enligt FSC och PEFC. Då redovisas 5% av den produktiva arealen som lämpar sig för naturvårdsinriktning, 5% av den produktiva arealen som lämpar sig för lövdominans. Åtgärdsförslagen är normalt sett kopplade till trakthyggesbruk, men i planen föreslås också alternativa brukningsmetoder på min 5%, till exempel förstärkta naturvärden, kontinuitetskogsbruk eller sociala värden.

Lars är en av Sydveds anlitade planläggare. Innan han ger sig ut på en fastighet tar han kontakt med markägaren för att lyssna till hens önskemål. Han gör en förtolkning av fastigheten utifrån senast tillgängliga ortofoto, äldre historiska flygbilder samt trädhöjdsbilder från laserscanningen.

Han kollar även upp information från artdatabanken, riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen som berör fastigheten. Sedan har han sin förtolkade avdelningsindelning med sig i paddan ut i fält som han justerar vid behov och samlar in data som ålder, diameter, trädslagsblandning med mera.

Sydved ger tillgång till skogsbruksplanen i utskrivet format, PDF på USB-minne, digitalt via Sydveds webb Min skog samt i telefonen med GPS-funktion.

Är du intresserad av att veta mer om din skogsbruksplan eller vill skaffa en egen kan du kontakta din Sydvedare.

Text och foto: Daniel Marinder