Aktuellt / Senaste nytt

Skogsträff i björkens tecken

Publicerad 2023-12-12

Hur vi får vi mer sågbar björk i skogen? Det var en av frågorna som ställdes på en skogsägarträff som började i Gnubbarp och slutade på Hököns sågverk.

En vacker vinterdag träffades skogsägare för skogdiskussioner med fokus på hur vi får mer sågbar björk i skogen. Dagen startade på Sture Slätts fastighet i Gnubbarp med glöggmingel och mycket diskussion om hur vi ska få fram kvalitetsbjörk i skogen.

Självföryngrat björkbestånd

Nästa stopp var hos Putte i Hamsarp som visade sitt fantastiska självföryngrade björkbestånd. Han hade avverkat fin granskog och sedan gynnat självföryngring av björk, och på så sätt fått detta imponerande bestånd.

Han har lagt många timmar på röjning och manuell gallring. Det har varit både av estetiska och skogliga skäl, då beståndet ligger nära hans hus. Då är verkligen björkbeståndet en skönhet att vila ögonen på. I beståndet finns en rejäl potential att få fram sågbar björk.

Björken blir Ikea-möbler

Dagen avslutades på Hököns sågverk med föredragning av sågverkslegenden Thomas Löndahl. Han berättade ingående om sågning, torkning och vad som händer med björken när den har sågats. Björken som sågas i Hökön kommer att bli möbler till Ikea. På Hökön sågar de till plankor och torkar det. Därefter transporteras virket till ett polskt företag som tillverkar möbler av björken.

Slutsatsen för dagen blev att med den ökande lövandelen efter stormen Gudrun så kommer möjligheten att få fram björktimmer öka enormt i framtiden. Givetvis kräver det intensiv skogsskötsel med mycket röjningar och gallringar i rätt tid. Då får man fram fin björk med omloppstider som är betydligt kortare än granen som stod där förut. I det läget som vi har nu så kan man plocka fram fin björk vid avverkningar om vi lägger fokus att aptera björktimmer även om det blir små volymer.

Det finns alltid avverkningsmogna björkar här och var med fin kvalitet som Hökön blir nöjda med. Med ett inriktat fokus så lyckas vi få fram volymer.

Glöggmingel hos Sture Slätt.

Glöggmingel hos Sture Slätt.

Puttes björkbestånd.

Puttes björkbestånd.

Sågbar björk i Gnuggarp.

Sågbar björk i Gnuggarp.

Ikeas björkmöbler.

Ikeas björkmöbler.

Text och foto: Krister Olofsson