Aktuellt / Senaste nytt

Föryngringsavverkning av gammelskog

Publicerad 2021-03-11

När sågverken och massaindustrin verkligen behöver volymer så pågår slutavverkningar i trakterna av Forestad och Riseberga. I detta fallet rör det sig om ett äldre granbestånd i 75-årsålder som verkligen uppnått mogen ålder, och har ett snitt på runt kubiken i volym per träd.

Efter ett par veckor med för årstiden skapliga transportförhållanden med en ganska mild tjällossning så har vi idag fått ett rejält bakslag med blötsnö och efterföljande regn. Då krävs det bra planering så att virkesbilarna har lämpliga objekt att köra på för att inte riskera skador på skogsvägarna.

Genom det gamla beståndet går en större promenadstig som kommer från Sveaskogs mark i norr och vidare söderut i landskapet. Vid avverkningen tas stor hänsyn till denna genom att inte använda den som basväg utan istället endast korsa den på så få ställen som möjligt.

Mitt inne i granbeståndet har en grupp aspar fått kämpa för att hålla sig vid liv och dessa sparas nu som naturvårdsträd.

Text och foto: Martin Ohlsson