Aktuellt / Senaste nytt

Slutspurt på grotskotningen!

Publicerad 2020-08-21

De sista områdena för säsongens skotning av skogsbränsle, grot, är i full gång innan höstens nederbörd gör sig påmind som medför försämrat bränslevärde på materialet.

Uttag av skogsbränsle, grot, är vanligt förekommande i samband med föryngringsavverkning och åtgärder med inriktning på naturvårdande skötsel. Skotningen av grot påbörjas normalt sett i april/maj beroende på vädret och avslutas normalt i augusti/september.

Riset skotas ihop när barren har släppt från grenarna och läggs upp i en stack som sedan täcks med papp för att hindra regn och snö från att tränga in i högen. Därefter lagras vältan på ett lämpligt ställe i väntan på att flisning skall ske.


Från skog till energi

Målet är att ta fram ett material med den kvalitet som kunderna efterfrågar och genom det göra skogsbränslet till en attraktiv produkt. Som de flesta säkert känner till så är värmeverken slutdestinationen där materialet eldas för att få värmeenergi och i vissa fall även elektricitet.

De främsta kraven på grot som skogsbränsle är att det ska ha rätt fukthalt, vara fritt från stora mängder finfraktioner så som barr och ej innehålla några föroreningar.

Text och foto: Adam Everås