Aktuellt / Senaste nytt

Småländsk barkborreved värmer huvudstaden

Publicerad 2019-12-16

Drygt 600 meter långt och 5100 kubikmeter fullt med flis av barkborreskadat virke. En avgång i veckan med slutdestination huvudstadens största kraftvärmeverk. Granbarkborrens omfattande angrepp skapar ett överskott av barkborreskadad ved i de drabbade områdena. Tågleveranserna från Stockaryd till Stockholm spelar en viktig roll i Sydveds arbete för att hitta avsättning för virket.

– I grund och botten handlar det om att bibehålla virkesvärdet för skogsägaren. Genom god logistik från terminalen i Stockaryd lyckas vi skapa balans i virkesflödena för den barkborreskadade veden, säger Daniel Axelsson, distriktschef på Älmhultdistriktet.

Det är en strid ström av virkesbilar som kommer till terminalen i Stockaryd, utanför Vrigstad.

Stockaryd viktig knutpunkt

När de passerat den automatiska fotomätningen, som nyligen installerats
för att utveckla digitaliseringen av terminalen, lossar de virket
i närmast oändliga travar.

– Stockaryd är en riktig knutpunkt för virkesleveranser. Terminalen utvecklades i arbetet efter stormen Gudrun när man sökte en strategisk plats för virkestransporter via tåg. Helt klar stod Stockarydsterminalen 2008, berättar Daniel Axelsson.

Stora lagringsytor, möjlighet att flisa på plats på terminalen samt elektrifierade spår hela vägen in i terminalen är några viktiga förutsättningar för leveranserna till Stockholm.

– Stockaryd har goda omväxlingsmöjligheter och det är kontaktledning hela vägen till lastningsplatsen. Då kan vi utnyttja våra tågset på 630 meter maximalt, säger Johannes Raudsaar, logistikansvarig för lastbil och tåg på Stockholm Exergi som driver det stora kraftvärmeverket i Värtahamnen där barkborreflisen hamnar.

Tre dagars flisning

På virkesplan intill det imponerande långa tåget (som när jag står vid det inte tycks ta slut förrän i horisonten) står en flihugg från Maskinflisning i Laxå uppställd för att flisa det som lastbilarna lossar.

– Vi behöver två–tre dagar för att flisa upp volymer så att det räcker till ett tåg, berättar Claes Strömberg som sitter bakom spakarna i flishuggen.

Bara att sedan lasta hela tåget tar en arbetsdag.

– Det handlar om omkring 1200–1300 ton flis och vi måste hela tiden balansera virke in, flisade volymer och lastkapacitet för att utnyttja ytorna här på terminalen optimalt, berättar Rickard Karlsson, försörjningsledare på Stora Enso Bioenergi.

– Det är ett välplanerat flöde. Logistiken är avgörande när ett överskott på ett ställe ska lösa ett behov och efterfrågan på ett annat, säger Magnus Larsson, försäljningschef på Stora Enso Bioenergi.

Magnus Larsson, försäljningschef på Stora Enso Bioenergi och Sydvedare Daniel Axelsson, distriktschef på Älmhultdistriktet.

Magnus Larsson, försäljningschef på Stora Enso Bioenergi och Sydvedare Daniel Axelsson, distriktschef på Älmhultdistriktet.

Stockaryd är en riktig knutpunkt för virkesleveranser. Terminalen utvecklades efter stormen Gudrun när man sökte en strategisk plats för virkestransporter via tåg.
Daniel Axelsson

Automatisk lossning med robot

Barkborrevirket är till största del hämtat från en radie på cirka 10 mil från terminalen.

– Det är såklart ytterligare en viktig faktor. Stockaryd har en strategisk placering i ett virkesrikt område. Successivt har terminalen utvecklats för att klara större volymer. Bland annat har en ny väg anlagts in till terminalen för att avlasta trafiken genom samhället, berättar Daniel Axelsson.

Det börjar bli dags att vinka av tåget. Nästa gång det stannar är det på Stockholm Exergi i Värtahamnen. Där beskriver Johannes Raudsaar ytterligare ett omfattande logistikpussel.

– Vi har två sådana här tågset. Totalt lastar vi på 16 olika järnvägsterminaler för transporter till Värtan. Medan vi lossar ett tågset på kraftvärmeverket är det andra iväg och lastar på terminal.

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket är Stockholm Exergis allra största verk.

– När tåget ankommer till oss tar det ungefär åtta timmar att lossa tåget. En robot vänder ner containern så att flisen töms i vårt flislager som är placerat i ett bergrum under jord. Där är snart flisens resa från skogarna runt Stockaryd till Stockholm slut. När den matas fram från lagret till pannan blir den välkommen förnybar värme och energi till invånarna i Stockholm.

Ett välplanerat flöde är avgörande när ett överskott på ett ställe ska lösa ett behov och efterfrågan på ett annat.
Magnus Larsson
Virkesbilen kommer till terminalen i Stockaryd, och passerar den automatiska fotomätningen av virke.

Virkesbilen kommer till terminalen i Stockaryd, och passerar den automatiska fotomätningen av virke.

Stora lager av barkborreskadad rundved i Stockaryd. Flishuggen från Maskinflisning i Laxå flisar barkborrevirket.

Stora lager av barkborreskadad rundved i Stockaryd. Flishuggen från Maskinflisning i Laxå flisar barkborrevirket.

Det tar en arbetsdag att lasta tåget som är drygt 600 meter långt.

Det tar en arbetsdag att lasta tåget som är drygt 600 meter långt.

Värtaverkets kraftvärmeverk är Stockholms största kraftvärme verk och tar emot bränsletransporter via såväl tåg som båt.

Värtaverkets kraftvärmeverk är Stockholms största kraftvärme verk och tar emot bränsletransporter via såväl tåg som båt.

Text: David Söderlind Foto: David Söderlind & Robert Hayes