Johan Nygren, till vänster, och Roger Aldenhamn delar med sig av tips om hur man jobbar med motorsåg i skogen.

Johan Nygren, till vänster, och Roger Aldenhamn delar med sig av tips om hur man jobbar med motorsåg i skogen.

Aktuellt / Senaste nytt

Smarta tips från huggarna

Publicerad 2023-12-05

Att jobba med träd och motorsåg är ett hantverk som tar många år att lära och bemästra. Här delar Johan Nygren och Roger Aldenhamn med sig av sina bästa tips

Arbeta i rätt höjd när du kvistar

Den bästa arbetshöjden vid kapning av en gren eller kvist är när trädet är i knähöjd. Försök fälla ett träd så att det faller över andra fällda träd, stockar, stenar eller upphöjningar i terrängen.

Över- och underskär

För att minska risken för spänningar och undvika att det blir en spricka i stocken, är det bra att jobba med överskär och underskär när man sågar. Ett exempel: Gör ett mindre skär på grenens undersida. Gör nästa skär från grenens ovansida.

Kapa i etapper

Kvistar med hög spänning kapas i etapper för att successivt minska spänningarna.

Klyka på stammen

Är det en klyka på stammen, så tar man bort den ena grenen först. Då minskar man risken att
klämma sågen när man skär klykan eller att virket spricker. Jobbar man i etapper så minskar man risken för att det fläks upp eller blir sprickor i stocken

Jobba med över- och underskär när du sågar.

Jobba med över- och underskär när du sågar.

Kapa i etapper, ett sätt att minska spänningarna i trädet.

Kapa i etapper, ett sätt att minska spänningarna i trädet.

Klyka på stammen? Ta bort den ena grenen först.

Klyka på stammen? Ta bort den ena grenen först.

Vänta med stor gren

När trädet är fällt, och du ska såga bort grenar och kvistar, börja inte alltid med den stora grenen som ligger över stocken. Ibland kan man låta den vara, medan man sågar bort de små grenarna. Tar du bort den stora först kanske andra grenar kommer loss och försvårar kvistningen.

Gren som hävstång

Spara en lämplig stor gren som du kan använda för att snurra stammen, så att du kommer åt att kvista
undersidan också. Men stå från rätt håll när du snurrar stammen, så att du inte får den på dig!

Undvik mark och sten

Se till att motorsågskedjan aldrig kommer i kontakt med sten eller jord. Om du har fällt ett träd och en sten ligger under stocken, ska du vara försiktig när du sågar. I vissa fall lyckas man lägga en större gren på stenen och underlättar på så sätt sågningen. Trädet är avkapat när du först får ljust spån, och du
sedan ser brunt spån från barken

Om du har fällt ett träd och en sten ligger under stocken, ska du vara försiktig när du sågar. I vissa fall lyckas man lägga en större gren på stenen.

Om du har fällt ett träd och en sten ligger under stocken, ska du vara försiktig när du sågar. I vissa fall lyckas man lägga en större gren på stenen.

När trädet är fällt, och du ska såga bort grenar och kvistar, börja inte alltid med den stora grenen som ligger över stocken. Ibland kan man låta den vara, medan man sågar bort de små grenarna.

När trädet är fällt, och du ska såga bort grenar och kvistar, börja inte alltid med den stora grenen som ligger över stocken. Ibland kan man låta den vara, medan man sågar bort de små grenarna.

Spara en lämplig stor gren som du kan använda för att snurra stammen, så att du kommer åt att att kvista undersidan också.

Spara en lämplig stor gren som du kan använda för att snurra stammen, så att du kommer åt att att kvista undersidan också.

Få loss motorsågen

Håller sågen på att fastna när du tar bort grenar eller kvistar? Sluta inte såga förrän det är kört, i regel går det i alla fall! Är det verkligen kört kan du be en kollega såga loss sågen från annat håll. Eller så tar du loss svärd och kedja från sågen, och sågar loss dig själv om du har en extra motorsåg.

Jobba med kilar

När man sågar behöver man ibland använda sig av en kil, så att inte trädet nyper åt sågen. Kilarna blir lätt trubbiga och slitna, så ha med minst fyra extra kilar.

V-skär

Gör du ett så kallat V-skär så öppnar du upp sågspåret, så att sågen inte kommer i kläm. Tekniken används oftast när stocken ligger på marken.

Fastfällt träd

Ibland vid trädfällning råkar man ut för att ett träd fastnar i ett annat. Gå aldrig under ett fastfällt träd! Det kan släppa av vinden. Gå heller aldrig hem för dagen och lämna ett träd som fastnat, i sådana fall får man märka ut området med band.

Säkert hörn

När du fäller ett stort träd som lutar, se till att lämna ett ”säkert hörn” i bakkanten av trädet. Ett sätt att se till att trädet inte faller förrän du vill det. Kapa inte förrän du har sett till att det är fritt framför trädet.

Håller du på och fäller ett träd och allt går fel och situationen blir osäker: lämna trädet och sågen! Motorsågen går att ersätta – men inte du…
Gör du ett V-skär så öppnar du upp sågspåret, så att sågen inte kommer i kläm.

Gör du ett V-skär så öppnar du upp sågspåret, så att sågen inte kommer i kläm.

Säkert hörn

När du fäller ett stort träd som lutar, se till att lämna ett ”säkert hörn” i bakkanten av trädet. Ett sätt att se till att trädet inte faller förrän du vill det.

Ibland behöver man använda sig av en kil, så att inte trädet nyper åt sågen. Kilarna blir lätt trubbiga och slitna, så ha med extra kilar!

Ibland behöver man använda sig av en kil, så att inte trädet nyper åt sågen. Kilarna blir lätt trubbiga och slitna, så ha med extra kilar!

Ibland vid trädfällning råkar man ut för att ett träd fastnar i ett annat. Gå aldrig 
under ett fastfällt träd! Det kan släppa av vinden.

Ibland vid trädfällning råkar man ut för att ett träd fastnar i ett annat. Gå aldrig under ett fastfällt träd! Det kan släppa av vinden.

  Tänk på detta!

  • Drick mycket vatten.

  • Pausa när du börjar känna dig trött, det är då olyckorna händer.

  • Ta gärna med två motorsågar, om du skulle klämma fast den ena.

  • Börja med det svåra trädet på förmiddagen när du är pigg. Då har du hela dagen på dig att lösa problemet!

  • Kontrollera att måttbandet stämmer, så att du inte riskerar att hugga virket för kort.

  • Håller du på och fäller ett träd och allt går fel och situationen blir osäker: lämna trädet och sågen! Motorsågen går att ersätta – men inte du…

  Vill du bli bättre på att jobba med motorsåg?
  Ett tips är att ta motorsågkörkort. Personer som arbetar med motorsåg privat måste inte ha motorsågkörkort, men det är att rekommendera för att förebygga risker. Läs mer på sakerskog.se

Text: Annsofie Öhman Foto: Karin Lehtonen