Aktuellt / Senaste nytt

Snart dags för gallring i Gudrunskogar

Publicerad 2023-06-21

Vi som var med 2005 glömmer inte vad som hände natten mellan 8 och 9 januari och det imponerande arbete som följde i dess spår. Jag upphör aldrig att fascineras av hur framgångsrikt svensk skogsbruk gemensamt tog sig an uppgiften att upparbeta den enorma mängd virke som stormen Gudrun fällde. Nu väntar nästa utmaning – alla bestånd som ska gallras inom en relativt kort tid.

Även om det var en tragedi för många skogsägare kunde vi, när vi summerade insatsen, konstatera att i princip allt virke på ett eller annat sätt kom till användning och bidrog till Sveriges välstånd.

Många skogsfastigheter blev enormt påverkade för en mycket lång tid framöver. Tiden läker alla sår heter det, men där och då var det svårt att ta in. Men skogen är ganska bra på självläkning och när man nu färdas runt i Götaland kan man konstatera att vi står inför en ny diger uppgift när dessa bestånd ska gallras inom en relativt kort tidsperiod.

Olika tidpunkter för gallring

Tidsfönstret för när det är dags för förstagallring varierar och beror på flera faktorer. Till att börja med naturliga orsaker som bonitet, det vill säga markens bördighet. Andra faktorer som spelar in är det trädslag man har valt och vilket skötselprogram som tillämpas.

Hög bonitet, bra plantval och snabbväxande trädslag (till exempel lärk, asp och björk) kommer tidigt. Den stora arealen väntas inom några år på mellanmarker med ett standardskogsbruk. Ett mer lågintensivt skogsbruk med exempelvis självföryngring kommer ytterligare några år senare.

Som vanligt är det ganska bra med lite olika, det hade varit en rejäl utmaning för skogsbruket om hela arealen hade vuxit in i gallringsfasen exakt samtidigt. Nu får vi mer tid på oss att säkra upp resurser och sprida ut arbetsinsatsen över längre tid. Ur ett industriellt perspektiv är det naturligtvis också att föredra med ett så jämnt flöde som möjligt över en längre tidsperiod.

Bra tajming för Gudrungallringen

Tajmingen på uppstarten av detta jättearbete kunde dock knappast vara bättre. Behovet av råvara är stort och den svenska skogen efterfrågas till allt fler användningsområden. Det känns fantastiskt bra att vi kan öppna nästa kapitel i Gudrunstoryn med ett härligt drag i skogen.

För er skogsägare som fortfarande har några år kvar till Gudrungallringen kan det vara läge att se över sina andra bestånd så att ni är i fas med gallringen tills Gudrunbestånden växer in. Gallring är skoglig friskvård och det är viktigt att man inte sätter in insatserna för sent, då det är kopplat till risker. Sydveds virkesköpare är specialister på gallring och finns alltid tillgängliga om ni vill ha goda råd.

Läget har sällan varit bättre. Så återigen skogsägare, grattis till er del av Sverige!

Sydveds VD Pär Johansson

Sydveds VD Pär Johansson

Text: Pär Johansson, VD Sydved Foto: Anna Hållams (gallring)