Aktuellt / Senaste nytt

Sök och plock med Sydveds Mattias Svensson

Publicerad 2019-06-27

Det ovanligt stora antalet granbarkborrar kräver extra vaksamhet från dig som skogsägare. "Du måste se över skogen ofta och verkligen leta upp nya angrepp. Har granen blivit gul är det för sent. Du måste hitta angreppet när det är relativt nytt och ta ut de angripna träden från skogen. Då hindrar du spridningen till nya träd mest effektivt," säger Mattias Svensson, virkesköpare på Sydveds distrikt Jönköping. Här ger han sina bästa tips för sök- och och plockmetoden.

– Givetvis kan du inte gå över och kontrollera varenda gran på din fastighet. Så det gäller att fokusera på rätt områden i söket. Hade du angripna träd förra året börjar du att kontrollera det området. Granbarkborren väljer ju i första hand det svagaste trädet, så stammar som är nedsatta av olika anledningar ska du vara extra vaksam på, säger Mattias och tar oss med till två tydliga exempel på känsliga ytor:

– Här har du kraftig sluttning i terrängen. Vattnet rinner av snabbt och risken att granarna här torkar ut är stor. Du har dessutom en solbelyst kant här som blir extra känslig.

När vi kommer upp till toppen av sluttningen säger han att berg i dagen är ett annat prioriterat område där risken för uttorkade och nedsatta granar är stor.

Du måste upptäcka angreppen tidigt. Det gör du genom att leta borrmjöl.
Mattias Svensson, virkesköpare på distrikt Jönköping

Sök på grenar, spindelnät och lavar

Så du börjar alltså med att titta extra i områden som är utsatta. Nästa steg är att gå i närkontakt med granarna.

– Har barken börjat trilla av och barren gulnat är det ju inte svårt att upptäcka. Tyvärr är det för sent att göra någonting då. Du måste därför upptäcka angreppen tidigare. Det gör du genom att leta borrmjöl.

– Ingångshålen är svåra att upptäcka så det är mjölet som avslöjar angreppet. Ljusbrunt, nästan lite orangefärgat. Smått, smått. Och du måste gå nära trädet. Titta på spindelnät som går ut från någon gren, där fastnar det. Även andra utstickande delar som grenar och lavar kan ha de karaktäristiska spåren. Eftersom trädet är konformat fastnar dessutom borrmjölet i barkfickorna – bryt loss dem och se om det samlats mjöl där. Har angreppet gått ytterligare lite längre kan du säkert hitta borrmjöl vid trädets stambas också.

Mattias Svensson räknar med en intensiv sommar i kampen mot granbarkborren och uppmanar att kontrollera skogen ofta.

Mattias Svensson räknar med en intensiv sommar i kampen mot granbarkborren och uppmanar att kontrollera skogen ofta.

Fäll och fräs

Hittar du ett angripet träd kontrollerar du stammarna runt omkring noga också. Tredje steget är att ta ut de angripna träden från skogen. Så fort det bara går.

– Kontakta din Sydvedare om angreppen är omfattande. Sök och plock går ut på att få bort de angripna träden från skogen. Gör vi det i tid kan vi se till granbarkborrens ägg och larver i de angripna träden inte hinner bli en ny generation som är redo att angripa nya träd.

Dessutom ser du till att bibehålla virkesvärdet om inte angreppet hinner gå för långt.

– Fäll de angripna granarna och barka av dem. Du kan också fräsa spår med fem centimeters mellanrum längs med stammen så hindrar du vidareutvecklingen av barkborrelarver under barken

Solbelyst kant i sluttande terräng är ett område där risken för angrepp är stor...

Solbelyst kant i sluttande terräng är ett område där risken för angrepp är stor...

... liksom i områden där du har berg i dagen och tunt humuslager.

... liksom i områden där du har berg i dagen och tunt humuslager.

Borrmjölet fastnar i barkfickorna. Bryt loss och se om du kan hitta det ljusbruna borrmjölet.

Borrmjölet fastnar i barkfickorna. Bryt loss och se om du kan hitta det ljusbruna borrmjölet.

Utstickande grenar, lavar och spindelnät på stammen är andra säkra ställen att leta borrmjöl på.

Utstickande grenar, lavar och spindelnät på stammen är andra säkra ställen att leta borrmjöl på.

Fäll och frakta bort angripna granar snabbt så undviker du att den nya generationen barkborrar kommer ut och angriper nya träd samtidigt som du behåller virkesvärdet. Du kan också fräsa spår i stammen för att avbryta vidareutvecklingen av barkborrar under barken.

Fäll och frakta bort angripna granar snabbt så undviker du att den nya generationen barkborrar kommer ut och angriper nya träd samtidigt som du behåller virkesvärdet. Du kan också fräsa spår i stammen för att avbryta vidareutvecklingen av barkborrar under barken.

    Gynna granbarkborrens naturliga fiender

  • Det finns faktiskt ett antal arter som kan hjälpa dig i skyddet mot granbarkborren. Skogsstyrelsens ekolog Gunnar Isacsson ger bland annat följande tips för skogsmiljön där bland annat hack­ spettar, styltflugor och andra typer av baggar kan bidra:

    • Spara högstubbar och döda träd av många olika trädslag. Dessa ger alternativ föda och bostad åt bland annat hackspettar som gärna äter granbarkborre.
    • Spara vindfällen, även av gran som koloniserats av andra bark­ borrearter än granbarkborren.
    • Ta gärna lite högre stubbar av barkborredödade granar. I dem trivs övervintrade myrbaggar och allmän barkbock. Låt barkborredödade granar på hänsynsytor stå kvar. Koncentrera bekämpningsåtgärderna till den brukade skogen.
Text och foto: David Söderlind