Aktuellt / Senaste nytt

Sommargallring i granskogen – plus med ljuset och bärigheten

Publicerad 2016-06-30

Försommarsolen söker sig försiktigt ner genom den täta förstagallringen utanför Jönköping. Jag närmar mig maskinen som vigt tar sig mellan de kuperade kullarna. Öppnar upp för solen. Lämnar blåfärgade stubbar i ett färgglatt pärlband efter sig. Det är sommargallring i granskogen.

I maskinen träffar vi skördarentreprenör David Josefsson på Attlabryna Skogsvård.

– Det är en härlig tid i skogen nu, många ljusa timmar och så rullar vi på torra marker, säger han.

Förr var gallring och avverkningar hänvisade till vintersäsongen för att kunna utnyttja tjälen i marken.

– Med de vintrarna vi har nu är tjälen långt ifrån någon garanti. Så då blir faktiskt förutsättningarna sämre på vintern i blöta marker. Bättre då att ta dessa objekt under en torrperiod på sommaren, säger David.

Räcker ett skift

Han är precis på väg att fylla på tanken. Inte bränsletanken, utan den som sitter till höger om hytten och som är speciell just för sommargallringen.

– Alla granstubbar behandlas med Rotstop. Det är ett biologiskt bekämpningsmedel för att förhindra angrepp av skadesvampar som rottickan, honungsskivling och blödskinn, som sprider rotröta. I den lilla tanken finns koncentrerat medel, sedan fyller jag på vatten någon gång varje dag och systemet sköter blandningen. 100 liter vatten som tanken rymmer räcker ungefär för körning i ett skift, berättar han.

När temperaturen överstiger 5 grader i dygnsmedeltemperatur är sporerna aktiva och den färska stubben riskerar att bli angripen av rottickans sporer. Då gäller det att vara på direkt med Rotstop.

– Aggregatet förses med ett hålsvärd. Genom de små hålen appliceras Rotstop direkt när stammen sågas av. Effektivt både för produktionsprocessen och bekämpningsresultatet, säger David Josefsson.

När det är långt till huggarkoja och avlägg kan påfyllnads-processen vara krävande och det gäller att trimma in sitt system.

– Jag har testat flera olika sätt att borra svärdet för att få så god effekt och täckning på stubbarna som möjligt. Vilken typ av skog jag kör, grovt eller klent, påverkar också hur hålen ska vara borrade så att vätskan hamnar på rätt ställe.

– När skiftet är slut är det viktigt att spola rent systemet med vatten så att det inte kletar igen när pergamentssvampsporerna i medlet börjar växa, berättar han. I medlet finns också ett färgämne, bara för att vi med blotta ögat ska kunna se att stubben är behandlad.

Välrisade stickvägar

Med de senaste årens mer generösa kvistningsregler är det sommartid lite segare virket och de halare stammarna som savningsperioden i skogen innebär inte längre något problem. Däremot är David extra vaksam med körningen i beståndet.

– Jag vill hela tiden rulla på en generös risbädd. Det är viktigt att skydda rötterna på det kvarvarande beståndet noga på sommaren. David kör en stund i beståndet för att visa hur han jobbar med riset i stickvägen. Hela tiden jobbar han med aggregatet för att få riset att landa framför maskinen. För att sedan köra på.

– Kring rothalsarna försöker jag lägga "fint ris". Alltså lite mindre grenar och toppar så att det verkligen skyddar.

Nyttja ljuset

Färskt virke och snurrande produktionshjul i skogen brukar också framhållas från industrin när man talar sommargallring. För skogsägaren innebär det att efterfrågan brukar vara god.

– Som entreprenör är jag givetvis intresserad av att maskinen rullar alla årets månader. Samtidigt måste jag och Sydveds inköpare planera noga tillsammans med skogsägaren så att man väljer rätt bestånd på sommaren. Bärigheten är en aspekt – men även sikten är värd att väga in. Trånga, täta bestånd med dålig sikt är givetvis lättare att ta sig an när fler timmar på dygnet flödar i ljus, än om jag ska köra med lampor på vintern.

  Fördelar med sommargallring

  • Många ljusa timmar under stor del av dagen. Ingen mörkerkörning ger god sikt även i täta bestånd.
  • God bärighet i markerna under torrperioder.
  • Lägre belastning på skogsbilvägarna.
  • God efterfrågan från industrin av färskt virke.

  Fakta om rotröta

 • Orsakas av svampen rotticka, honungsskivling och blödskinn. Svampens sporer får fäste på färska stubbytor, och kan sprida sig genom rotsystemet till stående träd i närheten.

  För att förebygga angrepp rekommenderas rotrötehämmande medel vid gallring när temperaturen är över 5 grader i dygnsmedeltemperatur.

  En lösning bestående av vatten och sporer av pergamentsvamp sprutas på automatiskt vid fällning med skördare. Pergamentsporerna hindrar rotrötan att få fäste.

Text: David Söderlind