Aktuellt / Senaste nytt

Spår från en svunnen tid

Publicerad 2021-01-15

I våra skogar döljer sig spår från våra förfäder. Tack vare skogen finns mycket bevarat. I detta 60-åriga bestånd finns rester av ett torp med husgrunder från boningshus och ladugård. Det börjar bli dags för avverkning och hur ska man då tänka?

Vid en föryngringsavverkning: Hugg bort alla träd på och runt lämningarna. Lämna så kallade kulturstubbar för att synliggöra lämningen. Allt ris avlägsnas från murar och rösen.

Träd med kulturhistoriskt värde?

Om det finns träd med kulturhistoriskt värde, det kan vara hamlade träd eller vårdträd sparas dessa. Markbered och plantera inte i eller för nära lämningen, utan lämna cirka 5 meter avstånd till dess yttre kant.

Kulturstubbar synliggör

När man ställer kulturstubbar runt lämningarna så blir de mer synliga och risken att någon av misstag förstör dem hindras. Kulturstubben bör vara cirka 1,3 meter hög, detta för att den inte ska förväxlas med naturvårdshögstubben.

Text och foto: Annalena Andersson