Aktuellt / Senaste nytt

Diplomerade för spårlös avverkning

Publicerad 2019-01-31

Ny diplomering av entreprenör på distrikt Hässleholm. Entreprenör ”Jobbet i Huaröd” med Krister och Timmi bakom rodret på både skördare och skotare, är nu diplomerade för spårlös avverkning.

Med metoden spårlös avverkning planeras avverkningen utifrån ett eller flera välplanerade basstråk inne i trakten, som underlättar skotningen. På så sätt minimeras risken för markskador och maskinernas effektivitet ökar. Metoden används både i gallring och slutavverkning.

Text och foto: Charlie Persson