Ett till synes välmående slutavverkningsbestånd i nordöstra Skåne. Det man inte ser vid första anblick är att här har granbarkborrar upptäckts.

Ett till synes välmående slutavverkningsbestånd i nordöstra Skåne. Det man inte ser vid första anblick är att här har granbarkborrar upptäckts.

Aktuellt / Senaste nytt

Stoppa granbarkborren!

Publicerad 2019-06-01

Den här våren och sommaren blir det stort fokus på bekämpning av granbarkborren. Efter den torra sommaren 2018 har barkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog. En torr och varm sommar i år kan i värsta fall femdubbla skadorna. Därför är det nu viktigt att agera för att begränsa skadorna.

I slutet av november gjorde Skogsstyrelsen tillsammans med skogsföretagen en inventering, som visar på cirka 2,5 miljoner kubikmeter angripen skog, vilket är det största angreppet av granbarkborre hittills. Efter stormen Gudrun låg angreppen på cirka 1,5 miljoner kubikmeter.

Daniel Fellenius, marknadschef på Sydved, är med i en ny krisgrupp med representanter från skogsbruket, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen.

– Gruppen arbetar efter olika scenarier. Vid för barkborrarna ogynnsamma förhållanden, en kall och blöt sommar, bedöms trots det ytterligare cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog att angripas. Blir sommaren varm och torr, kan det röra sig om 12,5 miljoner kubikmeter. Det betyder att vi måste agera nu!

Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare på Sydved, säger att det finns ett samband mellan de mest drabbade områdena, och områdena med mest torka förra sommaren. Det vill säga de sydöstra delarna av södra Sverige, främst Kalmar och Blekinge län, men det finns på många andra ställen också.

– Motståndskraften hos torkstressade granar är lägre och de klarar angreppen av barkborrar betydligt sämre.

När svärmar granbarkborren?

Barkborren kräver att det är 18 grader varmt, innan den kan flyga och svärma. Den största vårsvärmningen brukar ske i månadsskiftet april, maj i södra Sverige, och följs av betydligt mindre svärmningar där baggarna lägger så kallade syskonkullar. Cirka åtta veckor efter vårsvärmningen svärmar avkommorna, vilket brukar ske i månadsskiftet juni, juli. Det är när de svärmar som de söker en boplats för sina ägg, oftast då under barken på en gran.

På vilket sätt dödar granbarkborrarna träden?

Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och det känner granbarkborren. När en hane luktat sig fram till en stressad gran börjar den borra sig in i den. Granen svarar genom att försöka dränka barkborren i kåda. Då kallar barkborren på sina artfränder med en särskild doft, ett feromon. Motståndskraftiga träd dränker sina
angripare med kådan. Men är motståndskraften nedsatt, som vid torka, klarar träden inte alltid av att försvara sig mot fienden, och träden dör.

Anledningen till att träden dör är att barkborren under sin utveckling äter upp innerbarken, där för trädet livsviktiga näringstransporter sker.

Hur ser man att ett träd är angripet?

När barkborren svärmar så angriper de granarna genom att borra sig in, ofta i skydd under barkflagor. Ingångshål är därför svåra att upptäcka. Det man kan se är det bruna borrmjölet som kan hänga i barken och i spindelnät. Leta också vid granens fot, där kan det finnas borrmjöl. Efter några veckor borrar sig barkborrarna ut från barken. Dessa hål kan sitta precis mitt på barkytan och är lätta att upptäcka. Ett annat tecken på angrepp är att barken lossnar på stammen några meter upp, eller att barren ändrar färg mot gulrött.

Hur påverkar vädret populationen av granbarkborre?

En kall vinter är inte något större problem för granbarkborren, i och med att den invintrar i stammen eller marken, och klarar kyla bra. En mild och fuktig vinter, gör att det blir vanligare med mögelangrepp, som i sin tur kan gå hårt åt populationen. En varm och torr sommar, utan nederbörd, som gör att träden får det tufft och
blir stressade, är det värsta scenariot. Dessutom gynnar den typen av väder granbarkborrens förökning.

Vad kan jag som skogsägare göra?

Kartlägg angreppen och markera på en karta, så att den som ska ta hand om träden lätt hittar till platsen. Kontakta din Sydvedare!

Vad är sök- och plockmetoden?

En metod som går ut på att hitta nyangripna träd, avverka dem och sedan se till att träden transporteras bort från skogen så snart som möjligt. Börja med att titta i områden där du hittat angrepp tidigare. Granbarkborren dras till stressade träd, som kan finnas i exempelvis nyare hyggeskanter, äldre granskog som är stressad, till exempel för att den är stormskadad.

Torka, som i somras, stressar granarna och gör dem svagare. Leta också kring färska och gamla vindfällen. Se över granbestånden i din skog regelbundet! Det som för några veckor sedan inte såg ut att vara angripet, kan se annorlunda ut i dag.

Hur hanterar man angripna träd?

Hittar man träd med ingångshål, men inga utgångshål så är barkborrarna kvar i trädet. Då bör man hugga ner och transportera bort trädet, så fort som möjligt! När barkborrarna har lämnat trädet, så handlar det om att rädda virkesvärdet. Så ska man hugga angripna träd, ska man göra det så snart som möjligt! Träd som är
barkfallna och utan barr har ofta väldigt lågt virkesvärde, och gör bäst nytta om de får stå kvar.

Kan man ta hand om angripna träd själv?

Hugger man ner träden så måste man se till att få bort dem från skogen och bilvägen. Vid industrin barkas de, och då krossas barkborrarna. Alternativt kan du själva barka de angripna träden.

Mars 2019

Foto: Annie Svensson

Foto: Annie Svensson

Brunt färskt borrmjöl vid granens fot. Foto: Gunnar Isacsson

Brunt färskt borrmjöl vid granens fot. Foto: Gunnar Isacsson

Utgångshålen kan sitta mitt på barkytan. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Utgångshålen kan sitta mitt på barkytan. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Ingångshål. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Ingångshål. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Barr som lossnat och/eller ändrat färg. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Barr som lossnat och/eller ändrat färg. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

  Hitta spåren efter granbarkborren

 • Ingångshål
  Barkborrarna angriper granarna genom att borra sig in, ofta i skydd under barkflagor. Ingångshålen kan vara svåra att upptäcka. Det som ger en indikation om ingångshålen är det bruna borrmjölet i barkfickorna.

  Barr som lossnat/ändrat färg
  Ett tecken på angrepp kan vara att gröna barr lossnar, eller ändrar färg mot gulrött.

  Brunt borrmjöl vid granens fot
  Leta efter färskt borrmjöl runt till synes friska granar. Titta vid granens fot.

  Utgångshål
  Utgångshålen kan sitta precis mitt på barkytan, och är lätta att upptäcka.

Text: Annsofie Öhman