Aktuellt / Senaste nytt

Stora Enso en del av Tree To Textile

Publicerad 2019-02-08

I slutet av förra året blev det klart att Stora Enso blir en del av TreeToTextiles, ett joint-venture mellan H&M, Ikea och innovatören Lars Stigsson för att utveckla nya textilfibrer på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Stora Enso ansluter sig till partnerskapet och stödjer industrialiseringen av TreeToTextiles produktionsprocess genom att bygga en demoanläggning vid en av sina nordiska anläggningar.

– Vi är glada över att välkomna Stora Enso som samarbetspartner och ser fram emot att dela med oss av det innovativa arbete vi bedriver inom TreeToTextile. Med hjälp av vår nya partner kommer vi att gå in i en industrialiseringsfas. Den nya fibern som vi har utvecklat är både hållbar och produceras till en lägre kostnad, säger Annica Karlsson på TreeToTextile.

Det är fantastiskt att idén om att nyttja skogsresurser för en mer hållbar textil har utvecklats från labbstadium till en kommersiellt hållbar produkt på bara några år.
Lars Stigsson

Förnybar skogsråvara

De fyra samarbetsparterna har en lika stor andel i TreeToTextile och delar tron på att det finns en stor marknad för en fiber med bra hållbarhetsprestanda som samtidigt kan produceras till en lägre kostnad.

TreeToTextile använder förnybar skogsråvara i processen och regenererar cellulosa till en textilfiber. Denna produktionsprocess använder mindre energi och kemikalier, vilket gör processen betydligt mer hållbar och kostnadseffektiv jämfört med konventionella tekniker och fibrer.

Tekniken har tidigare testats i Sverige och ska nu skalas upp till en demoanläggning vid en av Stora Ensos nordiska anläggningar. Inter IKEA-gruppen och H&M-gruppen planerar att använda fibern i sina produkter, men tanken är att fler inom branschen ska kunna ta del av denna hållbara fiber.

Från labbstadium till kommersiell produkt

– Vi är väldigt glada över att vara en del av detta partnerskap och därigenom bidra till en mer hållbar textilproduktion. Stora Enso producerar dissolvingmassa för textilier baserade på förnybart och spårbart trä från hållbart förvaltade skogar. Det blir spännande att följa industrialiseringen av denna teknik på en av våra anläggningar för att möta den växande efterfrågan , säger Markus Mannström på Stora Enso.

– Det är fantastiskt att idén om att nyttja skogsresurser för en mer hållbar textil har utvecklats från labbstadium till en kommersiellt hållbar produkt på bara några år”, säger uppfinnaren och entreprenören Lars Stigsson.

Mars 2019