Aktuellt / Senaste nytt

Stora Enso: Ett steg bort från plastsamhället

Publicerad 2017-06-30

Stora Enso gör nu en storsatsning i Hylte bruk, på biokompositproduktion. Man ska producera biokompositgranulater, kulor små som opoppade popcorn, som kan användas där man i vanliga fall använder plast. Skillnaden är att i dessa granulat har hälften av plasten ersatts med förnybar granfiber. Investeringen är en del i Stora Ensos omvandling till ett tillväxtföretag inom förnybara material.

Mycket i vår närhet är gjort av plast. Allt från diskborstar, förvaringslådor och blomkrukor till möbelben och lastpallar. Dessa produkter är gjorda av små plastkulor som kallas granulater, som formsprutas eller strängpressas till olika former. Plastgranulaterna är, som alla plaster, baserade på olja och leder till stora CO2-utsläpp, och är inte hållbart för framtiden.

Hållbart alternativ till plast

Biokompositgranulat gör det möjligt att ersätta en stor del av det fossilbaserade materialet med förnybart trä. På så sätt reducerar man mängden fossilt material och sänker koldioxidavtrycket rejält. Men frågan är om ett skogsföretag som Stora Enso över huvudtaget ska jobba med plast?

– I det moderna samhället är det snudd på omöjligt att leva ett plastfritt liv, säger Cathrine Wallenius på Stora Enso Wood Products. Därför vill vi bidra till utvecklingen av nya produkter, som istället bygger på förnybara råvaror som trä.

– Målet är så klart att ersätta all plast med träfiber. Men mer forskning krävs innan vi är där. Det här är dock ett stort steg på vägen mot ett plastfritt och mer hållbart samhälle.

Skog istället för olja

Investeringen är en del i Stora Ensos omvandling till ett företag inom förnybara material och visar att man kan tillhandahålla innovativa och mer hållbara alternativ till plast.

– Skogen är en fantastisk hållbar och förnyelsebar råvara, med stor utvecklingspotential. Vi ser här en möjlighet att tillverka en konkurrenskraftig produkt med stor potential att växa, berättar Cathrine. Vi har även märkt av en ökad efterfrågan på mer förnyelsebara alternativ. Och vi tror att allt som i dag tillverkas av fossil råvara skulle kunna vara tillverkat av ett träd i morgon. Men än så länge kan man inte byta ut 100 procent av plasten. Den oljebaserade plastens egenskaper är fortfarande mer allsidiga.

– Vår ambition är att ersätta fossil råvara med fiberbaserad råvara. Genom att utveckla en biokomposit kan vi fasa ut fossila material steg för steg.

I ett räkneexempel som Stora Enso gjort skulle en diskborste av biokomposit i jämförelse med en i ren plast motsvara utsläppet av 1 km bilkörning i lägre koldioxidpåverkan. Det är dock viktigt att poängtera att faktorer som produktion, transport och avstånd påverkar beräkningar av koldioxidavtryck.

  Skogsråvaran finns nära bruket

 • Placeringen av Stora Ensos biokompositanläggning i Hyltebruk är logisk ur ett råvaruperspektiv.

  Med granar som växer inpå knuten till enheten hämtar bruket idag all sin ved från en omkrets av 5–10 mil. Dessutom ligger ett plastbälte runt Gislaved och Gnosjöregionen, vilket möjliggör en god utvecklingsmöjlighet.

  Skogsråvaran bidrar idag till en över 50-procentig minskning av koldioxiden när biokompositen ersätter den fossila råvaran.

  Utvecklingen av produkten och kundsamarbeten pågår för fullt. Potentialen finns i både industriella applikationer, men också i konsumentprodukter inom möbler, trädgårdsmaterial, teknik och andra kända konsumentområden.

  Biokompositen kommer ge en positiv miljöeffekt vid förbränning i jämförelse med ren plast, men målet är att få in mer fiber och mer återvunnet material för att få en ännu mer hållbar profil. Avgörandet ligger i vilken typ av produkt det i slutändan rör sig om.

  Biokompositen som landar i återvinningssystemen påverkar inte flödet negativt, utan hanteras på liknande sätt som andra plaster.

Foto: Stora Enso