Aktuellt / Senaste nytt

Stora Enso investerar 26 MEUR i Nymölla

Publicerad 2021-06-10

Stora Enso har beslutat att investera 26 MEUR i modernisering av massaproduktionen vid Nymölla i Skåne.

Projektet i Nymölla är det andra steget i en moderniseringssatsning på att göra massaproduktionen mer konkurrenskraftig och hållbar inför framtiden. Målet med investeringen är att öka den årliga produktionskapaciteten för barrvedsmassa från cirka 220 000 ton till 245 000 ton. Moderniseringsarbetet är planerat att påbörjas under andra kvartalet 2021 och slutföras under tredje kvartalet 2022.

Stora Enso kommer även att investera 21 MEUR för att öka konkurrenskraften och förbättra den den miljömässiga prestandan vid produktionsanläggningarna i finska Anjala-Ingerois.

– De här investeringarna kommer att öka konkurrenskraften vid båda anläggningarna och samtidigt bidra till vårt hållbarhetsarbete, säger Kati ter Horst, inom divisionen Paper på Stora Enso.