Aktuellt / Senaste nytt

Stora Enso och Northvolt samarbetar för att utveckla träbaserade batterier

Publicerad 2022-10-11

Stora Enso och Northvolt samarbetar för att ta fram hållbara batterier med hjälp av ligninbaserat, hårt kol utvunnet ur förnybart trä från nordiska skogar. Det blir både mer miljövänligt och sänker kostnaderna för batteriet.

Målet är att utveckla världens första industrialiserade batteri med anoder helt tillverkade av europeiska råmaterial. Det sänker både koldioxidavtryck och kostnader.

– Samarbetet med Northvolt är ett steg mot att tillhandahålla den snabbt växande batterimarknaden med förnybara anodmaterial från träd. Vårt ligninbaserade hårda kol, Lignode® by Stora Enso, kommer att tillgodose den europeiska försörjningen av anodråvara. Vi möter behovet för hållbara batterier inom områden som fordon och stationär energilagring, säger Johanna Hagelberg på Stora Enso.

Båda företagen bidrar till batterisamarbetet med nyckelkomponenter och expertis. Stora Enso tillför Lignode®, som kommer från hållbart brukade skogar, medan Northvolt står för celldesignen, produktionskonceptet och utvecklingsprocessen.

– Genom samarbetet ges vi möjlighet att utforska ett nytt hållbart råmaterial och utöka den europeiska värdekedjan, samtidigt som vi kan utveckla en billigare batterikemi, säger Emma Nehrenheim på Northvolt.

Lignin är en vegetabilisk polymer som finns i cellerna hos nästan alla landlevande växter. Träd består till 20–30 procent av lignin, där ämnet fungerar som ett naturligt och starkt bindemedel. Det är en av de största förnybara kolkällor som finns.

Pilotanläggningen finns på Stora Ensos anläggning i finska Sunila, där lignin har producerats i industriell skala sedan 2015. Samtidigt utvärderar man också en kommersiell produktion av Lignode.