Aktuellt / Senaste nytt

Stort behov av bokmassaved

Publicerad 2019-12-29

Det är ett fortsatt stort behov av svensk bok till massaindustrin. Nymölla pappersbruk som Sydved ska förse med virke går bra efter årets nyinvesteringar i renseriet. Även under julhelgerna pågår därför bokavverkningar i Sydveds regi.

På Sydved står vi väl rustade med avverkningsresurser för bok. Förutom våra sju anställda manuella huggare har vi ungefär lika många manuella entreprenörer igång. Dessutom körs fler och fler bokavverkningar med skördarna.

Förutom de vanliga sortimenten massaved och fiberkubb apteras även olika sågsortiment fram. De erfarna huggarna är experter på att plocka ut maximalt värde ur träden till markägarnas fördel.

Har du bokskog eller någon annan typ av lövskog som är i behov av gallring eller ljushuggning?
Kontakta då din Sydvedare.

Bilden är från en avverkning i norra Skåne som är utförd både av skördare och manuell huggare.

Text och foto: Martin Ohlsson