Aktuellt / Senaste nytt

Sydsvenskt barkborretimmer skeppas till norra Tyskland

Publicerad 2020-12-10

Hamnen i Otterbäcken vid Vänern, en mulen tisdagsförmiddag. Fartyget Nossan som sent under måndagen anlände till hamnen lastas nu med barkborreskadat timmer som ska skeppas till sågverket i Wismar i Tyskland. En del i det komplicerade logistikpusslet för att rädda så mycket som möjligt av virkesvärdet på barkborreskadat virke.

Barkborrens angrepp på skogarna i Götaland och Svealand har varit omfattande även under 2020. På Sydved är det distrikten i Aspa och Kalmar, i de norra och östra delarna av Götaland, som har drabbats mest.

Nu finns mängder med barkborreangripet virke på marknaden, och följaktligen ett överskott av barrfiber. Pär Johansson som är VD på Sydved berättar att företaget har fullt fokus på att försöka rädda virkesvärdet på skogsägarnas barkborrevirke. Genom ett ”snabbfotat” logistiksystem optimeras avsättningen för virket, som gör att det hamnar såväl i Sverige som på export till bland annat Tyskland, Kina och Danmark.

– Vi sorterar ut barkborreskadat timmer som kan klassas som sågbart och säljer det i första hand till lokala sågverk i Sverige. Efterfrågan är dock varierande så i andra hand försöker vi hitta exportmöjligheter för timret. Det som inte kan sorteras som timmer blir massaved och i sista hand bränsleved, säger Pär Johansson, och tillägger att det är mycket avgörande att arbeta fokuserat med sortimentssortering för att ha möjlighet att rädda virkesvärde.

Virke från 70 lastbilar

Men nu till hamnen i Otterbäcken och Sydveds logistiker Maria Ebbemar, som har hand om just den här utskeppningen till Tyskland. I hennes jobb ingår att få fram lastbilar, ha koll på virkesflödena från Sydveds distrikt i Falköping och Aspa. Styra och ställa så att virkesflödet blir så optimalt som möjligt. Och när det handlar om transport med båt också hålla tät kontakt med hamnen så att allt flyter på.

– Det här är den första av tre båtar i höst som ska transportera timmer till ett sågverk i Wismar i norra Tyskland. Båten kom hit till Otterbäcken, från Vänersborg, sent under måndagen, säger Maria Ebbemar.

På kajen i Otterbäcken ligger knappt 4000 kubikmeter barkborretimmer som under dagen ska lastas på båten, uppskattningsvis last från 70 lastbilar. Det mesta kommer från avverkningar som gjorts på skogsfastigheter som finns inom Sydveds distrikt Aspa.

Det är ett smalt fönster när timret ska lastas, ofta är det andra utlastningar som ska ske från samma kaj. Allt virke ska vara på plats i rätt tid, och man måste se till att man verkligen fyller båten.
Maria Ebbemar

Två stora hamnkranar

Framför oss ser vi två stora hamnkranar som snabbt och säkert greppar rejäla buntar med timmer från upplagsplatsen på kajen, och sedan försiktigt sänker ned virket på båtens däck. I varje griptag ryms 3–4 kubikmeter virke.
Jan Nilsson från Vänerhamn, och stuveriarbetare i hamnen, är den som har koll på att arbetet flyter på som det ska.

– Först fyller man botten i båten, och sedan stängs luckorna och kranförarna fortsätter fylla på däcket. Båten fylls på under dagen och går sedan på kvällen genom Göta älv och längs Västkusten ner till sågverket i Wismar, i norra Tyskland. Resan tar ungefär 1,5 dygn, säger han.

Tidspressat i hamnen

Maria berättar att just Tyskland är ett stort exportland för barkborretimmer. En av anledningarna är att de är vana vid att kunna använda timmer som är barkborreskadat.

Vad är den största utmaningen med att transportera virke med båt?
– Det är ett smalt fönster när timret ska lastas, ofta är det andra utlastningar som ska ske från samma kaj. Då vill det till att lasten omsätts snabbt! Det gäller att allt virke är på plats i rätt tid, och att man verkligen fyller båten. Väder och vind kan ju ställa till det, under vinter och vår kan tjällossning göra att det blir svårt att under en exakt period få fram virket. Men vi brukar fixa det till sist!

Efter lastning av just denna båt blev det cirka 20 kubikmeter kvar på kaj, en felmarginal på en halv procent vilket kanske säger lite om den ansträngning som krävs för att jobba med båtlogistik.

Och just flexibiliteten och fixar- och serviceandan är något som karaktäriserar både logistiker, virkesköpare och alla andra som jobbar med virkesflöden på Sydved. Till syvende och sist handlar det om att leva upp till de krav och förväntningar som både Sydveds ägare och skogsägarna har.

Logistiker Maria Ebbemar har full koll på flödena av barkborreskadat timmer från Sydveds distrikt i Falköping och Aspa.

Logistiker Maria Ebbemar har full koll på flödena av barkborreskadat timmer från Sydveds distrikt i Falköping och Aspa.

Hela lasten ska till ett sågverk i Wismar i norra Tyskland. Efter lastning blev det 20 kubikmeter kvar på kajen, en felmarginal på en halv procent.

Hela lasten ska till ett sågverk i Wismar i norra Tyskland. Efter lastning blev det 20 kubikmeter kvar på kajen, en felmarginal på en halv procent.

Just det här virket har transporterats till Otterbäcken med lastbil från avverkningar i distrikt Aspa.

Just det här virket har transporterats till Otterbäcken med lastbil från avverkningar i distrikt Aspa.

  Logistikpusslet för att hantera barkborrevirket

 • Båt, lastbil eller tåg? Eller lastbil och båt? Tåg och båt? På Sydved arbetar vi intensivt med att rädda så mycket som
  möjligt av virkesvärdet på skogsägarnas barkborrevirke. Det krävs mycket kraft och energi, och en del mer okonventionella lösningar, men vi fortsätter kämpa för att försöka hitta avsättning för barkborrevirket.

  En hel del av det angripna timret har gått till sågverken lokalt, men i de fall det har blivit fullt så har Sydved exporterat virket till främst nordtyska sågverk, men också till Danmark och även i mindre omfattning till Kina.

  Under 2020 har vi skeppat timmer från hamnarna i Sölvesborg, Karlskrona, Oskarshamn, Västervik, Norrköping
  och nu senast Otterbäcken. För leverans till Kina har vi lastat containrar i Skara, Norrköping och Vaggeryd.

  Virke som inte håller tillräcklig kvalitet för att förädlas på sågverken blir massaved som går till industrin. Och i nästa
  steg blir virket bränsleved som flisas, och används som värdefull bioenergi. Under 2020 har vi transporterat flis från
  Stockaryd och Boxholm till Stockholm, från Falköping till Norge, samt från Vägaholm till Danmark.

Text och foto: Annsofie Öhman