Aktuellt / Senaste nytt

Sydved besöker Kährs i Nybro

Publicerad 2022-12-06

Tidigare i höst besöktes ett av Kährs sågverk i Nybro av Sydveds huggare och inköpare i område Syd. Under dagen blandades apteringsövningar av ektimmer med en guidad tur i sågverket. Detta för att få en inblick i hur ekstockar tas om hand efter Biometrias timmerklassning.

Magnus Bergström, inköpare på Kährs, hade fått tag på ett parti bränsleved av ek som huggare från Sydved fick bedöma på plats. Det visade sig bli en del ekstock om stockarna hade apterats rätt från början.

Uppföljning av huggarnas diamantstockar gjordes också på plats och det visade sig att huggarna hade rätt i sin bedömning, då Biometria bedömde likadant. Biometria är ett medlemsägt företag som verkar inom skogsnäringen. Deras uppgift är att opartiskt mäta och redovisa skogsprodukter i affärerna mellan skog och industri.

Efter god lunch fick alla gå en guidad tur på sågverket, där fick vi berättat för oss, hur och vad som görs av den ek som huggs i skogen.

John Ahlgren och Magnus Bergström på Kährs samt Biometrias virkesmätare Mats pratar om ekaptering i ett parti av bränsleved.

Här står Kärhs timmerinköpare John Ahlgren och Magnus Bergström samt Biometrias virkesmätare Mats och pratar om ekaptering i ett parti av bränsleved.

Sydveds huggare Rasmus bredvid diamantstockar som bedömts av Biometrias virkesmätare Mats.

Sydveds huggare Rasmus står bredvid några av sina diamantstockar som bedömts av Biometrias virkesmätare Mats som står bredvid.

Ekstockar från Sydveds huggare klassas.

Klassning av ektimmer i full gång, diamanstock eller blockstock? Dessa stockar kommer från Sydveds huggare.

Text och foto: Helena Ericson