Daniel Fellenius, Sydved, Frida Magnusdotter Ivarsson och Fredrik Svahn från Göteborgs universitet samt Örjan Vorrei, Sydved.

Daniel Fellenius, Sydved, Frida Magnusdotter Ivarsson och Fredrik Svahn från Göteborgs universitet samt Örjan Vorrei, Sydved.

Aktuellt / Senaste nytt

Sydved med på branschdag om skogens digitalisering

Publicerad 2019-03-05

Hur byggs egentligen en affärsrelation i en digital värld? Det är en fråga som företagen i skogsbranschen bör fråga sig, enligt Frida Magnusdotter Ivarsson, vid Göteborgs universitet. Sydved var en av flera deltagare på branschdagen om digitalisering på Göteborgs universitet i förra veckan.

Branschdagen "Skogens digitalisering" var ett möte mellan skogsnäring och akademi, arrangerat av Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs Universitet. Frida Magnusdotter Ivarsson, forskare och doktorand, var initiativtagare till branschdagen.

“Skogs-Uber”

På agendan fanns bland annat “Visionen om “Skogs-Uber”. Att möjliggöra flöden av skogsråvara mellan skogsägare och industri vilar på en djupt rotad tradition av personligt nätverkande, konstaterade Frida Magnusdotter Ivarsson. När kaffedrickande och skogsbesök är centralt för att bygga relationer med skogsägare tänker digitala uppstickare som Uber radikalt annorlunda vad gäller relationer. Det är dags för etablerade bolag att fråga sig – hur byggs egentligen en affärsrelation i en digital värld?

Frida Magnusdotter Ivarsson inledde dagen med en vision om ett Skogs-Uber.

Frida Magnusdotter Ivarsson inledde dagen med en vision om ett Skogs-Uber.

En innovationsresa startar

Sydved, med marknadschef Daniel Fellenius, och Örjan Vorrei, IT-chef, beskriver starten på företagets innovationsresa: Hur anpassar man sin verksamhet och tar vara på möjligheterna i ett ökande digitalt tempo.

Nästa block handlade om öppen data i skogsnäringen. Magnus Hedin, Biometria, Erik Willén, Skogsforsk samt Patrik André på Skogsstyrelsen delade med sig av sina respektive erfarenheter och visioner för framtiden.

I sista blocket var det fokus på inspiration från andra industrier. Thomas Nyström från Rise, Johan Magnusson från Swedish Center for Digital Innovation samt Astra Zenecas Matti Ahlqvist berättade om erfarenheter och lärdomar från sina företag och projekt.

Branschdagen ägde rum den 27 februari på Lindholmen Science park i Göteborg.

Thomas Nyström, Rise, Erik Willén, Skogsforsk, Magnus Hedin, Biometria, Frida Magnusdotter Ivarsson samt Patrik André, Skogsstyrelsen.

Thomas Nyström, Rise, Erik Willén, Skogsforsk, Magnus Hedin, Biometria, Frida Magnusdotter Ivarsson samt Patrik André, Skogsstyrelsen.

Sydveds Daniel Fellenius och Örjan Vorrei.

Sydveds Daniel Fellenius och Örjan Vorrei.

Matti Ahlqvist från Astra Zeneca berättade om företagets innovationsresa.

Matti Ahlqvist från Astra Zeneca berättade om företagets innovationsresa.