Lastning av flis på terminalen i Stockaryd.

Lastning av flis på terminalen i Stockaryd.

Aktuellt / Senaste nytt

Sydved söker lösningar för att hantera barkborreskadat virke

Granbarkborrens omfattande angrepp på skogen har lett till att det finns mycket barkborreskadat virke på marknaden. Sydved söker lösningar för avsättningen av virket för att rädda så mycket som möjligt av virkesvärdet för skogsägarna.

Granbarkborrens angrepp på skogen i södra och mellersta Sverige har lett till att det nu råder en extraordinär situation inom skogsbruket.

– Vi strävar efter att hitta avsättning för virket, säger Daniel Fellenius, marknadschef på Sydved. En hel del av det angripna timret har gått till sågverken lokalt, men i de fall det har blivit fullt så har vi också öppnat ett antal hamnar och transporterar ut virket till nordtyska sågverk.

Virke som inte håller tillräcklig kvalitet för att förädlas på sågverken blir massaved som går till industrin. Och i nästa steg blir virket bränsleved som flisas, och används som värdefull bioenergi.

Småländskt virke blir energi i Stockholm

Sydved bygger nu upp olika logistiknoder för att hantera brakborreskadat virke. Till exempel så finns i Stockaryd en terminal dit bränsleveden transporteras för att sedan på plats flisas. I nästa steg så transporteras flisen med tåg till värmeverk i Stockholm, och blir värme och energi till huvudstaden.

– En gång i veckan går ett tågset med 30 vagnar, och sammanlagt 90 containrar till Stockholm. Även från Boxholm transporteras virke med tåg till Stockholm, och från Falköping till Norge, säger Daniel Fellenius.

Virke på export

En del av det svenska barkborrevirket går också på export.

– Vi skeppar virke från hamnarna i Sölvesborg, Karlskrona, Oskarhamn, Västervik och Norrköping till norra Tyskland. Dessutom skeppas virke i containrar från Göteborg till Kina.

Till sist vill Daniel Fellenius uppmana alla skogsägare att regelbundet ha koll på sin skog:

– Kvaliteten på virket försämras snabbt när träden är angripna, och står på rot. Då gäller det att hantera virket så snabbt som möjligt. Hittar du angripna träd är det viktigt att göra en bekämpande åtgärd, det vill säga se till att träden avverkas och transporteras från skogen. Kontakta din Sydvedare om du har frågor!

Kartan visar hur det såg ut i slutet av november 2019. Logistiklösningen utvecklas kontinuerligt. Några exempel: Flis med tåg från Stockaryd till Stockholm. Timmer med båt från Karlskrona till Tyskland. Timmer med tåg från Vaggeryd till Göteborg, sen med båt till Kina.

Kartan visar hur det såg ut i slutet av november 2019. Logistiklösningen utvecklas kontinuerligt. Några exempel: Flis med tåg från Stockaryd till Stockholm. Timmer med båt från Karlskrona till Tyskland. Timmer med tåg från Vaggeryd till Göteborg, sen med båt till Kina.

Lossning av barkborrtimmer som ska till Kina. En provleverans på en mindre volym lastas i containrar utanför Vaggeryd och går sedan via tåg till Göteborg, och i nästa steg med båt till Kina. Timret är 5,80 meter, men provleveransen ska innehålla 20% som är 11,8 meter.

Lossning av barkborrtimmer som ska till Kina. En provleverans på en mindre volym lastas i containrar utanför Vaggeryd och går sedan via tåg till Göteborg, och i nästa steg med båt till Kina. Timret är 5,80 meter, men provleveransen ska innehålla 20% som är 11,8 meter.

Text: Annsofie Öhman Foto: David Söderlind (bild ovan, Stockaryd) och Pierre Hallin (bild nedan, Vaggeryd).