Här håller studenterna på och sammanställer alla klavade stammar.

Här håller studenterna på och sammanställer alla klavade stammar.

Aktuellt / Senaste nytt

Sydved utbildar studenter i gallring

Publicerad 2023-03-15

I början av mars befann sig Sydved i skogarna utanför Ryssby med ett 60-tal av Linnéuniversitets studenter i Skog- och träteknik. En av uppgifterna för studenterna var att genomföra en gallringsuppföljning.

Gallringsuppföljningen som genomfördes under dagen är ett delmoment i kursen Skogsteknik I. Syftet är att få en ökad förståelse för drivningskedjans olika delar: planering, genomförande och uppföljning. Sydvedarna på plats var Ludwig Björkman, som är ansvarig virkesköpare i geografin, områdeschef Håkan Svensson samt skogsbruksutvecklare Niklas Fogdestam.

Resultatet jämfördes med automatisk uppföljning

Studenterna fick genomföra en gallringsuppföljning av typen boxmetoden. Metoden går ut på att klava alla kvarvarande stammar mellan två parallella stickvägar. De fick sedan fram uppgifter om beståndets stickvägsandel, stamantal per hektar och virkesförråd efter gallring.

Studenternas sammanslagna resultat jämfördes därefter med uppgifterna från den automatiska gallringsuppföljningen HPR-gallring.

Framtidsprat på middagen

Övningarna avslutades med en branschgemensam middag på Linnéuniversitet i Växjö, där studenterna gavs möjlighet att prata mer skog, utbildningar och framtidsplaner med oss på Sydved.

Vi på Sydved är mycket stolta över att årligen bjudas in för att utföra denna övning tillsammans med morgondagens skogsstjärnor!

Studenter mitt uppe i att mäta stickvägsbredd.

Studenter mitt uppe i att mäta stickvägsbredd.

En stickväg i gallring.

En stickväg i gallring.

Niklas Fogdestam på Sydved, Anette Eilert på Linnéuniversitetet och Niklas strävhåriga tax.

Niklas Fogdestam på Sydved, Anette Eilert på Linnéuniversitetet och Niklas strävhåriga tax.

Sydvedaren Niklas Fogdestam förklarar för studenterna vilken naturvårdshänsyn vi tar i gallring.

Sydvedaren Niklas Fogdestam förklarar för studenterna vilken naturvårdshänsyn vi tar i gallring.

Text och foto: Ludwig Björkman