Aktuellt / Senaste nytt

Sydved vill bli en ännu bättre partner för skogsägaren

Publicerad 2021-12-15

Sydved vässar organisation och arbetssätt för att stå sig starkt inför framtiden. Med en fältverksamhet organiserad i fem geografiska områden och ett nytt affärsområde för skogliga tjänster satsar Sydved på att bli den självklara samarbetspartnern för skogsägare i södra Sverige.

– Omvärlden förändras och Sydved vill möta framtiden med en vassare organisation anpassad för framtida utmaningar och nya erbjudanden. Själva kärnan i vår verksamhet, den personliga kontakten mellan skogsägare och inköpare är grunden och förädlas i takt med nya mervärden och erbjudanden, säger Sydveds VD Pär Johansson.

Det innebär både en utveckling av digitala tjänster för att möta skogsägarens behov och en tydlig satsning på den väsentliga skogsvården, som är grunden för ett aktivt skogsbruk. Sydved skapar samtidigt specialistroller inom exempelvis skogliga tjänster och upphandling.

– Vi vill driva utvecklingen framåt och fortsatt vara en bra partner till alla vi samarbetar med, inte minst skogsägare, industrier vi förser med råvara och sågverk, kommenterar Pär Johansson.

Spets på skogliga tjänster

Från årsskiftet organiseras fältverksamheten i fem geografiska områden, i stället för nuvarande sju distrikt. De nuvarande lokala inköpsområdena kommer i princip vara oförändrade, vilket betyder att de flesta skogsägare behåller ”sin” Sydvedare.

Vid sidan av de fem områdena etableras ett helt nytt affärsområde för skogliga tjänster, som leds av Anders Ehrenström, idag skogsbruksutvecklare på Sydved.

Affärsområdet har som mål att koncentrerat erbjuda och utveckla skogliga tjänster av hög kvalitet för skogsägarna.

Sydved en självklar partner

– Sydveds skogsvårdstjänster kommer precis som idag utföras av skogsvårdsentreprenörer som vi anlitar.

Inom skogsvården handlar det om traditionella tjänster som till exempel plantering, röjning och skogsbruksplaner. Samtidigt ser Sydved stora möjligheter att utveckla helt nya tjänster, såväl digitala som i det personliga mötet med skogsägaren.

– Genom att satsa mer på utvecklingen av de tjänster vi erbjuder kan Sydved vara den trygga, självklara samarbetspartner en skogsägare behöver ha.

– Oavsett om det är hjälp med röjning, upprustning av en skogsbilväg, rådgivning kring skogsvård eller genom nya digitala verktyg som förenklar skogsägandet, så ska vi finnas där och bli ännu bättre på det vi gör, summerar Anders Ehrenström.

Den personliga kontakten mellan skogsägare och inköpare är grunden.
Text: Annsofie Öhman Foto: Mattias Bokinge