Aktuellt / Senaste nytt

Sydvedare lär sig ännu mer om grot

Publicerad 2024-02-06

Stora Enso Bioenergi arrangerar med jämna mellanrum grot-utbildning för nya virkesköpare på Sydved.

Grot är en förkortning av grenar och trädtoppar som tas ut vid slutavverkningar samt rester från klippning längs åkerkanter, betesmarker och liknande.

För att göra grothanteringen så effektiv som möjligt bör skördaren anpassa avverkningen på ett sådant sätt att groten hamnar i högar så att grotskotaren kan skota det så enkelt och effektivt som möjligt.

Groten ligger kvar på hygget över sommaren för att barra av och tillför näring till marken innan det grotskotas till skogsbilväg. Vältorna täcks med papp för att innehållet ska hålla sig så torrt som möjligt.

När det gäller grothantering finns det olika kubik att hålla reda på. I skogsvärlden har vi m3fub, m3s och mwh. När grotvältorna flisas bedöms volymen i mwh. Ju torrare groten är, desto bättre. Grot flisas för att bland annat producera fjärrvärme i värmeverk.

Skördarföraren berättar om hur han planerar avverkningen och grotanpassningen.

Skördarföraren berättar om hur han planerar avverkningen och grotanpassningen.

Kulturstubbar runt en kulturlämning där groten är borttagen. Kulturlämningar får inte risas ner.

Kulturstubbar runt en kulturlämning där groten är borttagen. Kulturlämningar får inte risas ner.