Aktuellt / Senaste nytt

Sydveds miljörevision: Mer än godkänt!

Publicerad 2021-12-15

Årets externa revision av Sydveds FSC®- och PEFC-certifiering är klar. Resultatet är mer än godkänt, även om det finns några områden där förbättringar kan ske, säger Niklas Fogdestam, certifieringsansvarig på Sydved.

Fler och fler skogsägare värderar miljö och hållbarhet högt, och certifierar sitt skogsbruk enligt kraven som finns i FSC- eller PEFC-standarden.

För att kontrollera att kraven följs, så sker varje år revisioner av certifikaten. Revisionerna genomförs på olika nivåer, allt ifrån det som faller på den enskilde skogsägaren, till den externa revisionen som görs av en oberoende part, i Sydveds fall Bureau Veritas. Det är bara Bureau Veritas som kan besluta om Sydved ska få behålla rätten att certifiera skogsägare som kan leverera certifierat och spårbart virke, förklarar Niklas Fogdestam.

”Kunnig och engagerad fältpersonal”

– Bureau Veritas kontrollerar att vi har rutiner och egenuppföljningar. De intervjuar också Sydveds inköpare, entreprenörer och besöker ett tjugotal skogsägare, medlemmar, i fält. Revisionen gjordes i oktober och det man kan säga är att det gick bra i år och vi fick godkänt!

Enligt Bureau Veritas har Sydved ”kunnig och engagerad fältpersonal” och ”Sydveds entreprenörer var väl insatta i certifieringskraven och hade en positiv inställning till certifiering”.

Om skogsägarna skriver de: ”De flesta fastigheter som besökts har ägare som verkar genuint intresserade av miljö- och naturhänsyn.”

– Men det finns också områden som kan förbättras, bland annat att utföra skogliga åtgärder så att fornlämningar och fornlämningsområden inte skadas. Dessutom ska vi även jobba på att minimera skador på övriga kulturlämningar.

Niklas tipsar om Skogens pärlor, på Skogsstyrelsens webb, och Sydveds app där man enkelt kan få koll på vilka lämningar som finns på marken. Samma sak gäller för höga naturvärden och områden med betydelse för friluftslivet.

Uppdatering av överenskommelser om FSC-certifiering

Revisorn påpekade också att alla delägare till en certifierad fastighet måste skriva under överenskommelsen om skogscertifiering med Sydved.

Kontakta din Sydvedare om inte det är gjort eller om ändringar har skett sedan undertecknandet!

– Avslutningsvis vill vi påminna om att alla överenskommelser om FSC-certifiering måste uppdateras med anledning av de nya kraven på 5 procent anpassad skötsel, det vill säga område där andra värden än ren produktion gynnas. Från årsskiftet kommer avtal som inte är uppdaterade att inaktiveras gällande FSC, men fortsätta gälla för PEFC. Kontakta dina Sydvedare omgående om du vill fortsätta vara FSC-certifierad!

    Viktigt för din certifiering

    • Du får inte ha främmande trädslag på mer än 5 procent av fastighetsinnehavet.
    • Du måste också bedriva ett aktivt skogsbruk och följa de åtgärdsförslag som har angivits i planen.
    • Som markägare är du ansvarig för att avfall på marken städas bort, även om det inte är du som har lagt det där.
    • Efter röjning och gallring ska minst 10 procent av stammarna vara av lövträdslag så du behöver inte plantera gran på varenda kvadratmeter. Tillåt naturlig föryngring i kanter, surdråg och stenpartier.
Ett bra exempel på lämnad hänsyn i form av högstubbar och naturvärdesträd. På en certifierad avverkning ska minst 3 högstubbar och minst 10 levande träd per hektar lämnas.

Ett bra exempel på lämnad hänsyn i form av högstubbar och naturvärdesträd. På en certifierad avverkning ska minst 3 högstubbar och minst 10 levande träd per hektar lämnas.

Text: Annsofie Öhman Foto: Niklas Fogdestam