Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Aktuellt / Senaste nytt

Textil från skogen ska minska textilindustrins klimatavtryck

Publicerad 2023-12-12

Nu finns en helt ny cellulosabaserad fiber från skogen som är så hållbar att den kan minska textilindustrins klimatavtryck avsevärt. TreeToTextiles demoanläggning i skånska Nymölla är just nu i uppstartsfas.

Dagens textilproduktion lämnar ett enormt klimatavtryck. Merparten av den globala fiberproduktionen består av fossilbaserad polyester. Produktionen av bomull, ungefär en fjärdedel av världens textilfibrer, kräver stora mängder vatten och bekämpningsmedel. I tillverkning av biobaserade cellulosafibrer som till exempel viskos bildas det vissa kemikalieutsläpp.

Därför har intresset varit stort för det forskningsprojekt som den framlidne uppfinnaren och entreprenören Lars Stigsson drog i gång 2009 och som senare lade grunden till TreeToTextile, bolaget där H & M, Ikea, Stora Enso och LSCS nu är delägare.

Mellanting mellan viskos och bomull

Det handlar om en ny teknik för att tillverka textilfibrer ur cellulosa. Med tekniken kan både vatten- och kemikalieförbrukningen minskas drastiskt.

– Vår fiber är ett slags mellanting mellan viskos och bomull, och helt överlägsen vad gäller hållbarhet och kan tillverkas till lägre kostnad. Det handlar om att ta andelar både från syntetfiber och bomull. Ambitionen är att bygga en helt ny global marknad säger Roxana Barbieru, vd för TreeToTextile.
De första kunderna blir H & M som vill göra baskläder och Ikea som vill ha fibern i gardiner och sänglinné.

Råvara från Stora Enso-bruk

För närvarande pågår uppstarten av den nya demoanläggning i skånska Nymölla, en investering på drygt 350 miljoner kronor. Råvaran tas i första skedet från Stora Ensos bruk Enocell i Finland. Årlig produktion blir 1 500 ton, att jämföra med en storskalig anläggning på 100 000 ton. Vid årsskiftet beräknar man ha omkring 50 anställda

– En fullskalig kommersiell anläggning skulle kunna vara på plats inom några år. Nymöllafabriken blir också ett viktigt sätt att lära sig mer och förfina tillverkningsprocessen, säger Åsa Östlund som är forsknings- och utvecklingschef på TreeToTextile.

Text: Annsofie Öhman Foto: Pelle Bergström